Міжнародний фонд "Відродження"

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні» 29.11.2004N 567

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2004 р. за N 1572/10171

 

Відповідно до глави 14 Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) та з метою визначення порядку направлення і прийняття засуджених військовослужбовців у дисциплінарний батальйон, режиму їх тримання, а також порядку його діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2005 року Інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 Міністр оборони України  генерал армії України 

  О.І.Кузьмук
  

ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністра оборони  України 29.11.2004  N 567
 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України
 10 грудня 2004 р.  за N 1572/10171


ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (далі - Інструкція) визначає механізм реалізації вимог глави 14 Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) та порядок направлення і прийняття засуджених військовослужбовців у дисциплінарний батальйон.

1.2. Відбування покарання засуджених військовослужбовців строкової військової служби (далі - військовослужбовці) у виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 6 місяців до 2 років має за мету виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці та військової служби, суворого додержання  ними Конституції (254к/96-ВР) та законів України, точного виконання Військової присяги і військових статутів Збройних Сил України та запобігання вчиненню ними нових злочинів.

Покарання не має на меті завдавання фізичних страждань або приниження людської гідності.

1.3. Дисциплінарний батальйон є військовою частиною, яку утримують на окремому штаті, яким передбачено штатно-посадові категорії осіб офіцерського складу на один ступінь вище від аналогічних штатно-посадових категорій батальйону.

Загальне керівництво дисциплінарним батальйоном здійснює Міністр оборони України через начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, який забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює режим та умови тримання засуджених військовослужбовців, організацію праці, військове навчання, виховну роботу із засудженими військовослужбовцями.

1.4. Підставою для тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який набрав законної сили.

1.5. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно-корисна праця, виховна та соціальна робота, громадський вплив, військове навчання.

Засоби виправлення та ресоціалізації застосовують з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину, особистості засудженого військовослужбовця, а також його ставлення до праці та виконання вимог статутів Збройних Сил України.

1.6. Прокурорський нагляд за додержанням законів у дисциплінарному батальйоні здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до Закону України «Про прокуратуру» ( 1789-12 ).

Контроль за діяльністю дисциплінарного батальйону, додержанням у ньому вимог статутів Збройних Сил України та цієї Інструкції здійснює Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

1.7. Внутрішню і вартову служби та конвоювання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні організовують відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (548-14), Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (550-14) та цієї Інструкції.

Засуджених військовослужбовців до несення вартової служби та конвоювання не залучають. Засуджені військовослужбовці, які стали на шлях виправлення, можуть бути призначені днювальними дисциплінарних рот та робітниками їдальні.

 

2. Порядок направлення та прийняття засуджених військовослужбовців в дисциплінарний батальйон

2.1. Військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, до набрання вироком законної сили тримають на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку).

Строк відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні обчислюється з дня, визначеного вироком суду, з урахуванням, відповідно до статей 72, 73 Кримінального кодексу України (2341-14), часу тримання засудженого в місцях попереднього ув’язнення.

2.2. До дисциплінарного батальйону засудженого військовослужбовця направляють на підставі вироку суду, який набрав законної сили.

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання обвинувального вироку надсилає копію вироку тому органу, на який покладено обов’язок виконати вирок. З моменту отримання розпорядження суду начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована гауптвахта, на якій утримувався засуджений військовослужбовець, в триденний строк відправляє його у дисциплінарний батальйон під конвоєм.

Підготовка конвою розпочинається не пізніше ніж за дві доби до запланованого часу його відправлення до дисциплінарного батальйону.

Відправлення конвою здійснюється таким чином, щоб уникнути його відбуття у передвихідні, вихідні, передсвяткові, святкові та неробочі дні, а також прибуття конвою у ці дні до дисциплінарного батальйону.

2.3. При підготовці конвою начальник органу управління Служби правопорядку зобов’язаний:

не пізніше як за дві доби до відправлення конвою провести інструктаж начальнику конвою, табель постів, організувати проведення добору і розподілу особового складу конвою згідно з табелем постів;

напередодні дня відправлення провести практичні заняття з підготовки конвою;

забезпечити конвой автомобільним транспортом, вчасне його прибуття до місця прийому засуджених військовослужбовців і станції відправки;

забезпечити конвой та засуджених військовослужбовців квитками на транспорт, яким здійснюється їх перевезення до місця дислокації дисциплінарного батальйону;

підготувати та вручити начальнику конвою пакет документів на засудженого військовослужбовця;

не менш як за добу до вибуття конвою повідомити телеграмою/телефонограмою начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (через управління організації охорони та патрульно-постової служби), командира дисциплінарного батальйону про склад конвою, чисельність засуджених військовослужбовців, військові звання, прізвища та ініціали начальника конвою, конвойних і засуджених військовослужбовців, озброєння конвою, маршрут руху, дату, час відправлення та дату і час прибуття транспорту із зазначенням номера поїзда, вагона, рейсу авіатранспорту, водного транспорту;

до відправки засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону організувати їх медичний огляд, у тому числі і тих, які утримувалися у слідчих ізоляторах Міністерства внутрішніх справ України та інших місцях попереднього ув’язнення, про що зробити відповідний запис у медичній книжці;

у день відправлення конвою провести огляд конвою, на якому: перевірити його забезпеченість, проінструктувати начальника конвою про порядок і особливості виконання поставленого завдання, про що зробити запис у постовій відомості конвою;

забезпечити своєчасне відбуття конвою.

2.4. Начальник управління організації охорони та патрульно-постової служби Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, командир дисциплінарного батальйону з отриманням телеграми/телефонограми від начальника органу управління Служби правопорядку організовують зустріч та забезпечують перевезення особового складу конвою і засуджених військовослужбовців від станції (порту, аеропорту) прибуття до дисциплінарного батальйону, а після передачі засудженого військовослужбовця - до станції відправлення.

2.5. У випадку затримки при прийманні/передаванні засудженого військовослужбовця командир дисциплінарного батальйону розміщує особовий склад конвою, забезпечує зберігання його зброї, боєприпасів та спеціальних засобів. На час затримки засуджені військовослужбовці утримуються під охороною конвою у окремому приміщенні дисциплінарного батальйону.

2.6. Начальник органу управління Служби правопорядку у гарнізоні надсилає в дисциплінарний батальйон через начальника конвою такі документи на засудженого військовослужбовця:

супровідний лист;

копію обвинувального вироку суду та розпорядження про його виконання, а у разі зміни вироку - копію апеляційної/касаційної ухвали (постанови) суду;

обліково-послужну та службову картки і медичну книжку;

військовий квиток;

продовольчий, речовий та грошовий атестати;

службову характеристику;

особисті речі та їх опис.

Опис складають у двох примірниках, його підписують начальник або його заступник органу управління Служби правопорядку і засуджений. До опису заносять ордени, медалі, відзнаки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого військовослужбовця.

У разі засудження військовослужбовця в іншому гарнізоні командир військової частини, в якій військовослужбовець проходив військову службу, повинен негайно надіслати начальнику органу управління Служби правопорядку у гарнізоні за місцем утримання засудженого військовослужбовця до набрання вироком законної сили обліково-послужну та службову картки, продовольчий, речовий і грошовий атестати, медичну книжку, військовий квиток, службову характеристику на нього.

 

3. Прийом засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону

3.1. Прийом засуджених військовослужбовців, які прибули до дисциплінарного батальйону, здійснюється у спеціально обладнаній на контрольно-пропускному пункті кімнаті одним із заступників командира дисциплінарного батальйону спільно зі старшим помічником начальника штабу (з кадрів і стройової частини), представниками речової та медичної служб.

Усі засуджені військовослужбовці, які прибули до дисциплінарного батальйону, підлягають обов’язковому медичному огляду, а їх обмундирування і натільна білизна - спеціальній обробці.

Засуджений військовослужбовець передається безпосередньо начальником конвою разом із документами, особистими речами, які визначені пунктом 2.6 цієї Інструкції, та його особовою справою.

3.2. Командир дисциплінарного батальйону при прийомі засуджених військовослужбовців зобов’язаний:

прийняти від начальника конвою доставлених засуджених військовослужбовців, про що розписатися у другому примірнику опису особистих речей засудженого, супровідному листі начальника конвою та завірити їх гербовою печаткою;

провести особисту бесіду з засудженим військовослужбовцем, що прибув, під час якої з’ясувати наступні питання: склад сім’ї засудженого військовослужбовця, освіту, рід занять до призову на військову службу, посаду, яку він обіймав до засудження, скарги, побажання та інші питання, які можуть впливати на його виправлення та ресоціалізацію;

довести під підпис засудженому військовослужбовцю порядок та умови відбування покарання, його права, обов’язки, при цьому звернути особливу увагу на порядок застосування зброї чатовим або складом варти у випадку порушення засудженим режиму тримання у дисциплінарному батальйоні;

зарахувати засудженого військовослужбовця до однієї з дисциплінарних рот;

прийняти згідно з відомістю зброю, боєприпаси та спеціальні засоби конвою на тимчасове зберігання, забезпечити їх збереження у кімнаті зберігання зброї роти охорони або у спеціально обладнаному для цього окремому приміщенні, організувати розміщення, харчування та відпочинок особового складу конвою, а за потреби - миття в лазні із заміною білизни;

щоденно доповідати начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України про загальну кількість засуджених військовослужбовців, які тримаються у дисциплінарному батальйоні, та кількість прийнятих/звільнених за добу.

3.3. Про прийом засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону командир дисциплінарного батальйону письмово повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, звідки прибув засуджений військовослужбовець, останній в свою чергу письмово повідомляє суд, яким засуджено військовослужбовця, та одного із близьких родичів військовослужбовця.

3.4. Перший примірник опису особистих речей засудженого військовослужбовця залишається у дисциплінарному батальйоні. Гроші, що належать засудженому військовослужбовцю, начальник конвою здає до фінансової служби дисциплінарного батальйону, де вони зараховуються на особистий рахунок засудженого. Цінності, ордени, медалі, відзнаки та документи на них зберігаються у штабі дисциплінарного батальйону в опечатаному сейфі/металевій шафі, а інші особисті речі засудженого військовослужбовця - у спеціальній коморі.

3.5. У випадку відсутності того чи іншого документа/майна або невідповідності атестатів на засудженого військовослужбовця командир дисциплінарного батальйону приймає його, робить відповідні відмітки в першому та другому примірниках опису особистих речей засудженого військовослужбовця, ставить свій підпис, скріплює його гербовою печаткою. Про виявлені при передачі засудженого військовослужбовця недоліки він повідомляє командира військової частини, від якої направлено засудженого, для вжиття заходів щодо їх усунення та начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована військова частина, для здійснення контролю.

3.6. Командир військової частини, з якої прибув засуджений військовослужбовець, зобов’язаний у тижневий термін представити до дисциплінарного батальйону документи або речі/майно, які необхідно було надати при передачі засудженого, поштовими цінними листами, бандеролями, посилками з повідомленнями про отримання (при необхідності нарочно) та доповісти начальнику органу управління Служби правопорядку, в зоні діяльності якого розташована військова частина, про усунення порушень.

3.7. Після прибуття засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону протягом 10 днів заступником командира дисциплінарного батальйону з гуманітарних питань проводиться всебічне і поглиблене вивчення засудженого військовослужбовця. У цей час він утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. Представник медичної служби проводить медичний огляд засудженого військовослужбовця, за необхідності призначає поглиблене медичне обстеження або курс лікування.

3.8. У дисциплінарному батальйоні на засуджених військовослужбовців ведуть:

книгу обліку засуджених військовослужбовців (додаток);

опис особистих речей засудженого військовослужбовця;

особову справу, в якій зберігаються документи, зазначені у пункті 2.6 цієї Інструкції, характеристики тощо.

3.9. Засуджених військовослужбовців зараховують до списків змінного складу дисциплінарного батальйону з дня їх прибуття.

 

4. Розміщення засуджених військовослужбовців

4.1. Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.

4.2. Місця розташування підрозділів охорони та обслуговування, сержантського складу дисциплінарних рот, склади стрілецької зброї та боєприпасів визначають поза територією, де тримають засуджених військовослужбовців.

4.3. Територія, на якій розташовані будівлі і споруди, призначені для розміщення та обслуговування засуджених військовослужбовців, повинна бути обгороджена парканом суцільного заповнення заввишки не менше як 2,5 метра. Зверху на паркані влаштовують козирок з колючого дроту у два ряди. На паркані або в забороненій смузі обладнують технічні засоби охорони.

4.4. Двері контрольно-пропускних пунктів і вхідні ворота в розташування дисциплінарного батальйону відчиняються тільки за розпорядженням чергового дисциплінарного батальйону.

4.5. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених військовослужбовців, обладнують металевими ґратами.

 

5. Режим тримання засуджених військовослужбовців

5.1. Засуджені військовослужбовці зобов’язані дотримуватись вимог режиму, встановлених Кримінально-виконавчим кодексом України (1129-15) та цією Інструкцією.

5.2. Під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні всі засуджені військовослужбовці, незалежно від їхнього військового звання та характеру попереднього місця служби, перебувають як рядові і носять єдині встановлені форму одягу та знаки розрізнення.

5.3. Для засуджених військовослужбовців встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Розпорядок дня у дисциплінарному батальйоні встановлюється командиром батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено:

роботу на виробництві не менше як 8 годин, нічний сон - 8 годин на добу, приймання їжі - три рази на день. Планується по одному дню на тиждень для навчальних занять та парко-господарських робіт.

На прохання засуджених військовослужбовців або за ініціативою релігійних організацій може бути проведено богослужіння, релігійні обряди, час і умови здійснення яких визначає командир дисциплінарного батальйону.

5.4. На роботи і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених військовослужбовців виводять у складі відділення чи взводу (із записом про це у книзі виходу та повернення засуджених військовослужбовців) під охороною озброєного конвою за командою командира дисциплінарного батальйону. Кількість конвойних визначає у кожному окремому випадку командир дисциплінарного батальйону. Конвойні повинні забезпечувати надійну охорону засуджених і належний контроль під час роботи чи занять.

Автомобільний транспорт, який в’їжджає і виїжджає з території, де утримуються засуджені військовослужбовці, та з території дисциплінарного батальйону, оглядається черговим дисциплінарного батальйону або його помічником.

Дозвіл на пересування засудженого військовослужбовця по території дисциплінарного батальйону без конвою оформлюється наказом командира дисциплінарного батальйону.

5.5. У разі спроби до втечі засудженого військовослужбовця, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а у крайньому разі - вогнепальну зброю, у порядку, встановленому Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (550-14), Законом України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах  України» (3099-14), постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 83 (83-2003-п) «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків».

 

6. Листування засуджених військовослужбовців

6.1. Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять, проводиться представником дисциплінарного батальйону (старшина роти або заступник командира взводу), в присутності якого засуджений військовослужбовець зобов’язаний їх розпечатати. Якщо засуджений відмовиться відкрити лист та вилучити з нього вміст, це здійснює старшина роти в присутності засудженого та офіцера підрозділу. Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються. Зміст листів перевірці не підлягає. Розпечатувати листи, які відправляють засуджені військовослужбовці, заборонено.

6.2. Засуджені військовослужбовці мають право за рахунок коштів, що перебувають на їх особистих рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості.

 

7. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

7.1. Відпустки, передбачені для військовослужбовців строкової служби, засудженим військовослужбовцям не надаються.

У зв’язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця або його сім’ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

7.2. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарний батальйон.

 

8. Військове навчання засуджених військовослужбовців

8.1. Військове навчання засуджених військовослужбовців організовується і проводиться за спеціальною програмою, що розробляється Міністерством оборони України. Для проведення занять створюється необхідна навчально-матеріальна база.

 

9. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями

9.1. Загальне керівництво виховною роботою здійснює командир дисциплінарного батальйону. Безпосередня організація виховної роботи, відповідальність за планування, методичне забезпечення, якість та ефективність її проведення покладається на заступника командира батальйону з гуманітарних питань.

Виховна робота проводиться відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) та інших нормативно-правових актів. Командири військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов’язані підтримувати постійний зв’язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти їхній ресоціалізації.

9.2. Місцеві органи виконавчої влади і громадські організації можуть надавати допомогу командуванню дисциплінарного батальйону в проведенні виховної та соціальної роботи із засудженими військовослужбовцями.

9.3. Основними формами виховної роботи є:

заняття з гуманітарної підготовки та інформування особового складу;

індивідуальна робота, яку проводять офіцери, прапорщики та сержанти на основі глибокого вивчення особистості кожного засудженого військовослужбовця, його ділових, моральних і психологічних якостей;

правове виховання;

психологічна робота із засудженими військовослужбовцями в умовах відбування покарання;

організація лекцій, доповідей, бесід, вечорів запитань та відповідей, тематичних та літературних вечорів, читання газет і журналів, художньої літератури, перегляд телевізійних передач та демонстрації кінофільмів, відеофільмів виховної спрямованості тощо;

залучення засуджених військовослужбовців до участі в художній самодіяльності, спортивно-масовій, бібліотечній та клубній роботі.

 

10. Заохочення та стягнення, які застосовують до засуджених військовослужбовців. Права командирів щодо застосування заохочень та накладення стягнень на засуджених військовослужбовців. Порядок застосування заохочень та накладення стягнень

10.1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців може бути застосовано такі заходи заохочення:

подяка;

зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

надання одного додаткового короткострокового побачення чи телефонної розмови на місяць;

нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;

зарахування до числа тих, хто виправляється.

Нагородження засуджених військовослужбовців цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення здійснюється за рахунок власних надходжень дисциплінарного батальйону від господарської/виробничої діяльності в межах затвердженого кошторису дисциплінарного батальйону.

За умови, що засуджений військовослужбовець сумлінною поведінкою і сумлінним ставленням до праці під час відбування покарання довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону за погодженням з начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України відповідно до статті 81 Кримінального Кодексу України (2341-14) може внести до відповідного суду подання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

У поданні зазначають дані, що характеризують поведінку засудженого військовослужбовця, його ставлення до праці та виконання службових обов’язків під час відбування покарання. Разом з поданням до суду надсилають особову справу засудженого військовослужбовця.

Якщо суд відмовить в умовно-достроковому звільненні від покарання засудженому військовослужбовцю, повторне подання з цього питання командир дисциплінарного батальйону може внести не раніше як через шість місяців з дня постанови судом ухвали про відмову.

10.2. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана;

призначення в наряд на роботу - до 5 днів у вільний від роботи час;

арешт з триманням на гауптвахті - до десяти діб;

виключення із числа тих, хто виправляється.

За злочини, вчинені під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні, винні особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України (2341-14).

10.3. Командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти стосовно застосування заходів заохочення до засуджених військовослужбовців мають право:

оголошувати подяку;

знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир дисциплінарного взводу та командир роти щодо засуджених військовослужбовців мають право:

оголошувати подяку;

знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;

надавати одне додаткове короткострокове побачення на місяць.

Командир дисциплінарного батальйону має право застосовувати заохочення, вказані в пункті 10.1 цієї Інструкції, у повному обсязі.

10.4. Права командирів/начальників щодо накладення заходів стягнення на засуджених військовослужбовців

Командир відділення стосовно накладення стягнення на засуджених військовослужбовців має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначити в наряд на роботу - на 1 день.

Заступник командира взводу стосовно засуджених військовослужбовців має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначити в наряд на роботу - до 2 днів.

Старшина роти стосовно засуджених військовослужбовців має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначити в наряд на роботу - до 3 днів.

Командир взводу стосовно засуджених військовослужбовців має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначити в наряд на роботу - до 4 днів.

Командир дисциплінарної роти стосовно засуджених військовослужбовців має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначити в наряд на роботу - до 5 днів.

Командир дисциплінарного батальйону має право накладати дисциплінарні стягнення, вказані у пункті 10.2 цієї Інструкції, у повному обсязі.

10.5. Порядок застосування заохочень і накладання стягнень до засуджених військовослужбовців та їх облік здійснюється відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (551-14).

 

11. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

11.1. Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їх медичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (548-14).

11.2. Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном та продовольством за нормами, які встановлені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України для військовослужбовців. Речове забезпечення засуджених військовослужбовців перед відправленням для відбування покарання у дисциплінарний батальйон здійснюється за попереднім місцем служби згідно з порядком, встановленим для звичайного переміщення військовослужбовців між військовими частинами. На отримане речове майно видається речовий атестат. Засудженим військовослужбовцям, які відбувають покарання в дисциплінарних підрозділах, видається тільки повсякденна форма одягу. На час відбування покарання строк носіння польової та парадно-вихідної форми одягу припиняється.

11.3. Матеріальне забезпечення засуджених військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах інших військових формувань міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, здійснюється на договірній основі між дисциплінарним батальйоном та цими міністерствами та центральними органами виконавчої влади.

11.4. Щомісячне грошове забезпечення засуджених військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової служби, зараховують на їхні особисті рахунки.

11.5. Засудженим військовослужбовцям дозволяється мати мило, зубну щітку, зубний порошок або пасту, гребінець, носову хустинку, тютюнові вироби, сірники, приладдя для гоління, чищення одягу та взуття, особисті листи та папір для письма, книги, конверти, ручку та олівці. Вказані предмети, крім установлених за нормами постачання, закуповують організовано за рахунок власних коштів засуджених військовослужбовців у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

11.6. Хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби направляють на лікування до військового госпіталю та повертають до дисциплінарного батальйону під конвоєм.

Охорона засуджених військовослужбовців у межах госпіталю організовується начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю.

Час перебування на лікуванні в госпіталі зараховується до строку відбування покарання.

 

12. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців

12.1. Засуджених військовослужбовців звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

в силу акта амністії;

у зв’язку з помилуванням;

у зв’язку з винесенням судом ухвали (постанови, рішення) про умовно-дострокове звільнення або звільнення від відбування покарання через хворобу.

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

12.2. Військовослужбовців, звільнених з дисциплінарного батальйону, направляють для подальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті ж військові частини, в яких вони проходили службу до засудження.

12.3. Командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини про дату відправлення звільненого військовослужбовця, а командир військової частини направляє в дисциплінарний батальйон свого представника для супроводження даного військовослужбовця до розташування військової частини.

До моменту прибуття представника з військової частини звільненого з дисциплінарного батальйону військовослужбовця розміщують за межами території тримання засуджених військовослужбовців.

Командир дисциплінарного батальйону подає службову характеристику на військовослужбовця, який звільняється.

12.4. Час перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні до строку військової служби не зараховується.

12.5. Військовослужбовців, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та осіб, що підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони відслужили встановлені Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (2232-12) строки строкової військової служби.

12.6. Звільнені з дисциплінарного батальйону військовослужбовці одержують такі документи: довідку про звільнення, обліково-послужну картку, військовий квиток, медичну книжку, продовольчий, речовий та грошовий атестати. Ордени, медалі, відзнаки і документи, гроші та цінності, а також інші особисті речі видають звільненим з дисциплінарного батальйону військовослужбовцям під підпис згідно з описом особистих речей та роздавальною відомістю.

Службову картку і характеристику надсилають до військової частини поштою або віддають представнику військової частини.

Опис особистих речей залишають на зберігання в штабі дисциплінарного батальйону, а роздавальну відомість - у фінансовій службі.

12.7. Звільнених з дисциплінарного батальйону військовослужбовців забезпечують військовими перевізними документами, грошовою компенсацією замість норм харчування на шлях прямування або загальновійськовим набором сухих продуктів та милом за встановленими нормами. До військових частин вони прямують під супроводженням представника військової частини, до якої він вибуває, а до місця проживання - самостійно.

12.8. Засуджених військовослужбовців, які відбули покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні або достроково звільнені від цього покарання, визнають такими, що не мають судимості.

Засуджених військовослужбовців, звільнених з дисциплінарного батальйону умовно-достроково, такими, що не мають судимості, визнають після закінчення невідбутої частини строку покарання.

 

 Тимчасово виконуючий обов’язки начальника  Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальника Головного управління
 Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал-майор  Ф.Ф.Макавчук