Міжнародний фонд "Відродження"
Новини

Виробнича дiяльність у Львівських колоніях

Михайло Васюта | Департамент Виконання покарань у Львівській області
Як повідомили у Департаменті виконання покарань у Львівській області вiдповiдно до Кримiнально-виконавчого кодексу України основним засобом виправлення засуджених є суспiльно-корисна праця у виправних колонiях, яка дозволяє засудженим отримати робiтничi спецiальностi з дипломом державного зразка, вiдшкодувати вартiсть свого утримання в мiсцях позбавлення волi та вiдшкодувати громадянам збитки завдані вчиненими злочинами.

У Львiвськiй областi функціонують сiм державних пiдприємств при виправних колонiях, якi виготовляють таку продукцiю:
- для потреб закладiв охорони здоров'я (лiжка, тумбочки прилiжковi, столи, шафи для одягу, книжковi шафи та стелажi);
- для потреб закладiв освiти (комплекти учнiвських парт рiзних вiкових груп, столи комп'ютернi, столи одно- та двотумбовi, шафи для одягу, книжковi шафи та стелажi, вiконнi металевi решiтки для комп'ютерних класiв, лiжка, тумбочки прилiжковi);
- для пiдприємств житлово-комунального комплексу (контейнери для смiття рiзної модифiкацiї, кованi лавки та свiтильники для мiсць вiдпочинку, лопати для снiгу, совки, вiники, кригоруби, пошиття рукавиць).
- для вугiльних пiдприємств регiону (ролики, шайби, болти в асортиментi, костиль металевий, комплекти крiплень);
- для будiвельних оргаізацій (кам'яну брукiвку рiзних типорозмiрiв, тротуарну фiгурну плитку, бордюри, поребрики, фундаментнi блоки, плити перекриття, тирсо- та шлакоблоки, вiконнi та двернi блоки, декоративнi кованi вироби);
- для пiдприємств оборонноi галузi, транспорту та зв'язку - є можливiсть виготовлення вузлiв та деталей на умовах кооперацiї.

Для потреб фермерських господарств, сiльгосппiдприємств є широкий асортимент продукцii, а саме: борони, рала, розпушувачi грунту, сапки, мотики, лемiшi, бурякосiвалки, бурякорiзки, кормозапарники, зерноподрiбнювачi, ланцюги, тощо.
Однією з проблем для виправних колоній Львiвськоi областi є те, що дуже часто громадани сприймають місця позбавлення волі, як якусь темну сторону супільного життя. Часто ця думка формується на художнiх фiльмах та книгах.
Парадокс! Пiдприємства виправних колонiй є ДЕРЖАВНИМИ ПIДПРИєМСТВАМИ, якi на територii Галичини мають потужний виробничий комплекс з понад 1000 одиниць технологiчного обладнання та великими виробничими площами i щоденно повиннi перебувати в пошуку нових замовлень для працевлаштування засуджених.

Іншою проблемою є те, що державні підприємства у виправних колонiях не є настiльки мобiльними в частинi реагування на змiну кон'юктури ринку, потреби замовника.

Це зумовлено рядом об'єктивних причин, а саме:
- застарiлий парк технологiчного обладнання;
- робiтниками на пiдприємствах є засудженi, яких потрiбно навчити працювати та виконувати норми виробiтку;
- необ’єктивні стереотипи суспiльства до продукцiї яка виготоляється руками засуджених;
- вiдсутнiсть гарантованих державних замовлень на виготовлення товарної продукцiї та заборгованостi по податкових платежах , за спожитi енергоносiї.

Такий фiнансовий стан зумовлений тим, що потреби кримiнально-виконавчої системи фiнансуються на рiвнi 50 вiдсоткiв від потреби, а недофiнансовану потребу в коштах для закупiвлi товарiв першої необхiдностi та продуктiв харчування для засуджених беруться з виробництва. Так протягом остатнiх 6-ти рокiв з виробництва вилучено понад 13 млн.грн.

В переважній бiльшостi замовлення, якi отримують пiдприємства виправних колоній є разовими, як такої постійної серiйної продукцiї, за виключенням виробiв для шахт регiону, меблевих виробів, на сьогоднішній день немає.

Як ствердили у Департаменті виконання покарань у Львівській області світова фінансова криза поки що ніяк незачепила пiдприємства при виправних колоніях Львівщини.

Фото до статті можна переглянути тут: http://upp.org.ua/news_5676.html

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном