Міжнародний фонд "Відродження"
Новини

Листування засуджених з органами та особами, уповноваженими на захист прав людини, не підлягатиме перегляду

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб, що тримаються під вартою, та засуджених осіб на безперешкодне листування з адвокатом".

Мета Закону, що був розроблений Міністерством юстиції, полягає в посиленні законодавчих гарантій захисту прав людини, зокрема, у сфері забезпечення права засуджених і осіб, що тримаються під вартою, на конфіденційне листування з захисником та приведення законодавства у відповідність до положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що була ратифікована Україною у липні 1997 року.

Необхідність прийняття проекту Закону була пов’язана з тим, що положення чинного законодавства, а саме Закону України "Про попереднє ув’язнення" та Кримінально-виконавчого кодексу України, не відповідали статті 8 указаної Конвенції.

Згідно з законом кореспонденція, яку засуджені адресуватимуть Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягатиме і надсилатиметься за адресою протягом доби з часу її подачі. Також перегляду не підлягатиме кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб.

Кореспонденція, яку засуджені адресуватимуть захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, перегляду не підлягатиме і надсилатиметься за адресою протягом доби з часу її подачі. Не підлягатиме перегляду й кореспонденція, яку засуджені одержують від такого захисника.

Ухвалені зміни щодо заборони перегляду кореспонденції жодним чином не виключають можливість огляду та виїмки такої кореспонденції в порядку, передбаченому ст.ст. 187, 187-1 Кримінально-процесуального кодексу України, за наявності достатніх підстав вважати, що у цій кореспонденції містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-17-33
E-mail: [email protected]

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном