Міжнародний фонд "Відродження"
Новини

Моніторинг в’язниць

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
З червня місяця 2009 року Міжнародне товариство прав людини – Українська секція (МТПЛ – УС) за сприяння Державного департаменту України з питань виконання покарань (Департамент) здійснює імплементацію проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Кримінально-виконавча служба України. Проблеми створення системи національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Роль громадського моніторингу» (надалі – Проект – 2009). Методичну підтримку Проекту надає громадська організація Євроклуб «Право і Захист».
Проект спрямовано на дослідження проблем організації постійно діючої системи громадського моніторингу в установах Державної кримінально-виконавчої служби України як складової національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження.
В рамках Проекту передбачено відвідування (моніторинг) установ визначених регіональними управленнями Державного департаменту України з питань виконання покарань.
Проектна діяльність охоплює: Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську та Харківську області.
Проект складається з чотирьох частин:
1. Методична частина: підготовка програми моніторингу та інструкцій (регламенту) для моніторів – осіб, що реалізовуватимуть моніторингові заходи, а також для адміністрації установ Департаменту.
2. Тренінгова частина та національна конференція: проведення системи тренінгів для методичної підготовки осіб, які здійснюють моніторингові виїзди та для представників адміністрації установ Департаменту; організація Національної конференції.
3. Моніторингова частина: проведення моніторингових візитів до установ Департаменту згідно Регламенту роботи моніторингових груп.
4. Підсумкова частина: аналіз моніторингової інформації, підготовка рекомендацій.
2. ВИКОНАНІ ЗАХОДИ
1. 07 – 09 липня 2009 року у м. Феодосія, АРК, був проведений Перший проектний тренінг. Тренінг було присвячено презентації Проекту та обговоренню методики здійснення моніторингу: Звіт про Перший Проектний треніг – http://hreuc.com/img/projects/current/Report_Training_07-09_July_2009.pdf
2. Розроблено спрощену форму для фіксації інформації, отриманої під час моніторингового виїзду регіональними координаторами Проекту (візитерами) до установ виконання покарань: Форма для фіксації інформації під час моніторингового виїзду – http://hreuc.com/img/projects/current/Monitoring%20form.doc
3. За розробленою формою було проведено 22 моніторингових виїзди у регіонах, охоплених Проектом, а також – 3 виїзди у Дніпропетровській області за ініціативою ДДУВП та МТПЛ-УС: Список установ виконання покарань для моніторингових візитів – http://hreuc.com/img/projects/current/List_gaol.doc
4. 28 вересня 2009 року в м. Києві було проведено Національну конференцію "Громадський моніторинг дотримання прав людини в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Проблеми і перспективи". Учасники конференції мали змогу заслухати доповіді регіональних координаторів Проекту та ознайомитися з досвідом діяльності інших держав та міжнародних інституцій у сфері дотримання прав людини в установах виконання покарань. Під час конференції було також запропоновано удосконалення методики моніторингових візитів: Звіт про Національну конференцію – http://hreuc.com/img/projects/current/Report_National%20conference%2028_09_09_.pdf ).
5. Після перших випробувальних виїздів робочою групою було прийнято удосконалити «Форму аналітичного звіту» для заповнення координаторами за результатами відвідування установ виконання покарань (УВП):
Форма аналітичного звіту –
http://hreuc.com/img/projects/current/Formanalysis%20report.doc;
Пояснювальна записка –
http://hreuc.com/img/projects/current/Explanatory%20note.doc
6. Розроблено методологію та форми фіксації інформації для анкетування засуджених:
Анкета для засуджених –
http://hreuc.com/img/projects/current/Questionary_pent.doc;
Анкета для адміністрації УВП – http://hreuc.com/img/projects/current/Questionary_staff_members.doc;
Додаткова анкета – для засуджених жінок –
http://hreuc.com/img/projects/current/Questionary_pent_women.doc
7. Разом з експертом з соціологічних питань розраховано кількість респондентів середзасуджених та адміністрації УВП, яких необхідно анкетувати для отримання репрезентативних результатів: Список установ виконання покарань для моніторингових візитів – http://hreuc.com/img/projects/current/List_gaol.doc
8. За поглибленою моніторинговою технологією (аналітичне вивчення та анкетування – див. пукти 5,6,7 цього переліку) зроблено 14 моніторингових виїздів в регіонах, охоплених Проектом. Загальна кількість – 22 моніторингових виїзди. Аналіз результатів огляду УВП буде закінчено та розповсюджено протягом лютого 2010 року.
9. З метою вивчення обставин, які можуть бути причиною виникнення конфліктів між засудженими та адміністрацією установи та, як наслідок, призводити до тортур чи приниження гідності засуджених проведено анонімне анкетування 840 засуджених та 325 працівників адміністрації УВП у п’яти регіонах України, охоплених проектним моніторингом. За результатами анкетування засуджених Заввідділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ, доктором соціологічних наук, Оленою Злобіною здійснено кількісний та якісний аналіз отриманої інформації: Аналіз результатів опитування засуджених – http://hreuc.com/img/projects/current/Report%20questionnaire%20prisoner.doc. Аналіз результатів анкетування адміністрації УВП буде закінчено та розповсюджено протягом лютого 2010 року.
10. 27 – 29 листопада 2009 року у с.м.т. Ворзель, Київська область, було проведено другий тренінг для учасників моніторингових груп, присвячений перспективам удосконалення моніторингу умов тримання осіб в установах Кримінально-виконавчої служби України та результатам виїздів моніторингових груп в установи виконання покарань:
Звіт про Другий Проектний тренінг – http://hreuc.com/img/projects/current/REPORT_Training_Vorzel.pdf
11. Підготовлено проектну брошуру, в яку увійшли методичні рекомендації щодо створення системи громадського моніторингу дотримання прав і свобод людини та громадянина у системі органів і установ Державного Департаменту України з питань виконання покарань; особлива увага надана проблемі створення національного превентивного механізму попередження катувань відповідно до факультативного протоколу ООН до конвенції проти тортур (текст брошури Ви зможете знайти на сторінці: http://hreuc.com/ukr/projects/current/add_page_23.html).
3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
• Започатковано системний моніторинг забезпечення прав людини в установах Кримінально-виконавчої служби України.
Розроблено та опрацьовано моніторингову методологію вивчення обставин, які можуть провокувати конфліктні ситуації між засудженими та адміністрацією і, як наслідок, призводити до тортур чи інших видів жорсткого поводження.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном