Міжнародний фонд "Відродження"

Видання «Донецького Меморіалу» у 2009 році

Подача жалоб в административном судопроизводстве Практическое пособие для заключенных. Издание второе. Букалов П.Ф. Яковец И.С. – «Донецкий Мемориал», Донецк, 2009, 40 с.
В пособии приведены условия и процедуры подачи исковых заявлений в рамках Кодекса административного судопроизводства для обжалования решений, действия или бездействия администрации учреждений исполнения наказания и их органов. Пособие содержит рекомендации по различным вариантам действий при обжаловании действий администрации, отмечаются основные требования к составлению исковых заявлений, даются полезные советы, приводятся образцы исковых заявлений.

Мы имеем право. Практическое пособие для заключенных. – «Донецкий Мемориал», Донецк, 2009, 52 с.
В пособии приведены ответы на вопросы, которые наиболее часто задаются осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Ответы даны согласно украинскому законодательству по состоянию на 1.01.2009 г.

«Дотримання прав ув’язнених в Україні-2008». Щорічна доповідь. - “Донецький Меморіал”, Донецьк, 2009, 36 с.
Щорічна четверта Доповідь містить огляд змін у діяльності кримінально-виконавчої системи України, які сталися протягом 2008 року. В ній наведена статистична інформація, яка відображає стан діяльності системи у 2008 році, наведені приклади порушень прав людини та реакція керівництва системи на такі події та факти, а також надана інформація про взаємодію громадських організацій та установ виконання покарань.
Доповідь містить висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану дотримання прав людини в установах системи, а також відомості про виконання Департаментом рекомендацій попередніх Доповідей

«Мобільні групи в МВС: практика, аналіз, рекомендації». Результати візитів мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС АР Крим та Донецької області. Букалов О. Луньова О. – «Донецький Меморіал», Донецьк, 2009, 48 с.
Видання містить результати моніторингових візитів мобільних груп Донецької області та АР Крим, аналіз та узагальнення їх досвіду, приклади реагування на виявлені під час візитів порушення прав людини, а також численні поради та рекомендації членам мобільних груп.

Мобильные группы в МВД. Опыт мониторинга соблюдения прав человека в деятельности милиции Украины. Букалов А., Лунева А. – «Донецкий Мемориал», Донецк, 2009, 12 с.
В издании описывается история создания в Украине мобильных групп в органах милиции, особенности их статуса, их задачи и функции. Приведены результаты работы мобильных групп двух регионов Украины, анализ опыта их деятельности и основные выводы.

«Застосування ст. 391 КК України» Букалов О. П. – «Донецький Меморіал», Донецьк, 2009, 24 с.
Видання містить відомості про практику застосування статті 391 КК України, аналіз її змісту, відповідність міжнародним стандартам у сфері дотримання прав людини В ньому наведені різні точки зору щодо перспектив її використання у майбутньому.

Як звернутися до Європейського Суду з прав людини. Практичний посібник – «Донецький Меморіал», Донецьк, 2009, 28 с.
Посібник містить інформацію про Європейський Суд з прав людини, про процедури його діяльності, про вимоги до скарг, які подаються до Суду, а також інформацію про особливості звернень до суду засуджених осіб. В посібнику наведені зразки Формуляру для подання звернення до Суду та інших документів.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном