Міжнародний фонд "Відродження"

Можливості вчинення нотаріальних дій для засуджених

Голові ради Донецької громадської історико-просвітньої та правозахисної благодійної організації «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» Букалову О.

Управління юстиції розглянуло Ваше звернення стосовно надання роз’яснення з питання отримання нотаріальних послуг та повідомляє наступне.
Питання порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами врегульовано Законом України «Про нотаріат» та Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 (із змінами та доповненнями).
Стосовно того, чи може особа, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, отримати нотаріальні послуги, роз’яснюємо, що згідно ст. 13-1, 41 Закону України «Про нотаріат», п. 11 Інструкції нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах нотаріального округу.
Нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса. Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.
Стосовно того, чи може особа, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, отримати нотаріальні послуги за відсутності коштів та які є умови надання безоплатних послуг, роз'яснюємо, що відповідно до вимог ст. 42 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджет}' податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів.
Згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином.
Державні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством (ст. 19 Закону України «Про нотаріат»).
Від сплати державного мита, відповідно до пунктів 9, 14, 16, 17, 18, 45 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» (із змінами), за вчинення окремих нотаріальних дій звільняються: 9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення та одержання державних допомоги та пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);
14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій; 16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:
- на майно осіб, які загинули при захисті СРСР, і України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою;
- на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
- на житловий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
- на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
- на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
- на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
18) громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та II групи;
45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки,, за посвідчення договорів міни земельних ділянок.
Стосовно того, чи може нотаріус відмовити в наданні нотаріальних послуг, якщо для їх надання він має відвідати установу виконання покарань, роз'яснюємо, що відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про нотаріат», нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.
Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:
1) вчинення такої дії суперечить законодавству України;
2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
6) правочин. що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходять за межі їх діяльності;
7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
8) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;
9) в інших випадках, передбачених цим Законом.
На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягогл трьох робочих днів виносить відповідну постанову.
Окремо зазначаємо, що відповідно до ст. 245, 1252 Цивільного кодексу України довіреність, заповіт особи, яка перебуває у місці позбавлення волі, можуть бути посвідчені начальником місця позбавлення волі.
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про нотаріат» заповіти, довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань, посвідчені начальниками таких установ прирівнювані до нотаріально посвідчених.
Одночасно повідомляємо, що листи Головного управління юстиції не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Начальник Головного
управління юстиції В. Я. Кармазін В.Я. Кармазін
Тимцуник О.В., 374-24-05

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном