Міжнародний фонд "Відродження"
Новини

Послуги нотаріуса для засуджених стали доступніше

Катя Кот
Отримання нотаріальних послуг особами, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, до останнього часу залишалось питанням, не достатньо врегульованим законодавством.
Якщо процедуру завірення довіреності міг здійснити керівник установи, то існувала низка ситу-ацій, коли підпис засудженої особи мав завіряти нотаріус, і тільки нотаріус. У таких ситуаціях вини-кала купа проблем – і у адміністрації установи, і у засудженого, адже адміністрація установи має якимось чином забезпечити засудженому можливість засвідчити свій підпис у нотаріуса.
Зокрема, проблемою було залучення нотаріуса до установи, оплата його проїзду при потребі. У разі відмови нотаріуса відвідати установу механізмів зобов’язати його вчинити необхідні нотаріальні дії немає. І це у випадку, коли кошти на сплату необхідних платежів у засудженого є. Зовсім безна-дійна ситуація у випадках, коли засуджений не має коштів, а держава не передбачає можливості за-безпечити отримання засудженими нотаріальних послуг у випадку відсутності у них коштів. Отже, за-суджені у місцях позбавлення волі мали великі проблеми з отримання нотаріальних послуг, які не міг надавати начальник установи.
У зв’язку з наявністю зазначених проблем громадська організація «Донецький Меморіал» звер-нулась із запитами до Комітетів Верховної ради України, до Міністерства юстиції та до Державного департаменту з питань виконання покарань з пропозицією вжити заходів для виправлення ситуації.
І ситуацію було змінено.
Прийняття Верховною Радою 1 липня 2010 року Закону «Про державну реєстрацію актів циві-льного стану» супроводжувалось внесенням змін до інших законів, зокрема до Закону «Про нотаріат». Стаття 40-1 цього закону тепер виглядає наступним чином:
«Стаття 40-1. Засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань.
Начальник установи виконання покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі, відповідно до статті 78 цього Закону.
Засвідчення начальником установи виконання покарань справжності підпису на документах прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності підпису.”

Відтепер начальник установи може надавати послуги нотаріуса повною мірою, а можливості засуджених на отримання цих послуг суттєво розширились

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном