Міжнародний фонд "Відродження"

Що варто міняти в Правилах внутрішнього розпорядку

Громадська правозахисна організація „Донецький Меморіал” ініціювала підготовку пропозицій до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Ці пропозиції направлені до Державної пенітенціарної служби України, до Генеральної прокуратури, до Міністерства юстиції зі сподіванням, що вони будуть розглянути та враховані при ухваленні змін до цих Правил.. Експертами при підготовці даних пропозицій були 12 осіб – представники громадських організацій та науковці, які фахово займаються проблемами кримінально-виконавчої системи. В першій таблиці наведені пропозиції, які підтримані більшістю експертів, в другій – пропозиції, які отримали неоднозначну оцінку експертів.
 

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Пояснення

 

6. Громадській контроль за дотримання прав людини, основних свобод та законних інтересів.

Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють громадський контроль за дотриманням прав людини, основних свобод і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу

Додати після п. 5 ПВР пункт наступного змісту

 

 

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО АРЕШТУ

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО АРЕШТУ

 

18. Правовий статус засуджених до арешту

Засуджені до арешту мають право:

5 абз мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі, перелік яких установлено цими Правилами;

 

 9-й абз Пропозиції, заяви і скарги, адресовані прокуророві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, переглядові не підлягають і не пізніше як у добовий строк надсилаються за належністю, а якщо вони подані в неробочі чи святкові дні, то не пізніше доби з їх завершення; 

18. Правовий статус засуджених до арешту

Засуджені до арешту мають право:

5 абз мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі, крім переліку заборонених речей;

9-й абз Пропозиції, заяви і скарги, адресовані прокуророві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, до Європейського Суду з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань переглядові не підлягають, отримуються від засуджених у запечатаному виді та не пізніше як у добовий строк надсилаються за належністю, а якщо вони подані в неробочі чи святкові дні, то не пізніше доби з їх завершення;

 

В абз. 5 змінити формулювання вимоги до переліку речей, які засудженому дозволяється мати при собі

В абз. 9 додати до передіку інституцій, листи до яких не підлягають перегляду, такі як суд, Європейський Суд з прав людини, Європейський Комітет із запобігання катувань та Комітет ООН з прав людини

а також зазначити, що ці листи адміністрація установи отримує від засуджених у запечатаному виді

22. Особливості комунально-побутового та медичного обслуговування засуджених до арешту

3-й абз. Приміщення, де тримаються засуджені, радіофікуються. Час радіотрансляції визначається розпорядком дня установи.

22. Особливості комунально-побутового та медичного обслуговування засуджених до арешту

3-й абз. Приміщення, де тримаються засуджені, радіофікуються. Час радіотрансляції визначається розпорядком дня установи. Думка більшості мешканців приміщення щодо прослуховування або відмови від прослуховування певних радіопередач, як правило, має враховуватися.

 

В 3 абз додати наступне уточнення після слів «розпорядком дня установи»: Думка більшості мешканців приміщення щодо прослуховування або відмови від прослуховування певних радіопередач, як правило, має враховуватися

Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

23. Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі

11-й одержувати протягом року дві посилки (передачі) та дві бандеролі;

12-й придбавати протягом місяця в ларьку установи за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на суму до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати на кошти, зароблені в місцях позбавлення волі, а засуджені чоловіки віком понад шістдесят років, жінки віком понад п’ятдесят п’ять років, інваліди першої та другої групи - також на кошти, одержані за переказами; без обмежень - письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;

19-й абз. в індивідуальному порядку користуватися релігійною літературою, відправляти релігійні обряди, але тільки в межах камери у вільний час та якщо це не буде заважати іншим засудженим.

23. Правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі

 

12-й придбавати протягом місяця в ларьку установи за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на суму до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати на кошти, зароблені в місцях позбавлення волі, а також на кошти, одержані за переказами; без обмежень - письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;

 

19-й абз. в індивідуальному порядку користуватися релігійною літературою, відправляти релігійні обряди, але тільки в межах камери у вільний час.

 

 

абз. 11-й вилучити

 

в абз. 12 варто дозволити всім засудженим витрачати не тільки зароблені в міс ця х позбавлення волі кошти, а й отримані за переказами

 

 

в абз. 19 зняти умову про те, що якщо це не буде заважати іншим засудженим

 

 

25. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних заходів і зброї до засуджених до довічного позбавлення волі

У разі виведення засуджених із камер, конвоювання на території колонії та за її межами до них застосовуються наручники. При застосуванні наручників руки засуджений тримає за спиною. Конвоювання засуджених здійснюється по одному в супроводі двох представників адміністрації та кінолога зі службовим собакою.

25. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних заходів і зброї до засуджених до довічного позбавлення волі

У разі виведення засуджених із камер, конвоювання на території колонії наручники застосовуються тільки до тих осіб, щодо яких є відповідна письмова рекомендація психолога установи. У разі конвоювання за межами колонії наручники застосовуються до всіх засуджених. При застосуванні наручників руки засуджений тримає за спиною. Конвоювання засуджених здійснюється по одному в супроводі двох представників адміністрації та кінолога зі службовим собакою.

Обмежити застосування наручників згідно з неодноразовими рекомендаціями Європейського Комітету із запобігання катувань та викласти цей пункт наступним чином:

У У разі виведення засуджених із камер, конвоювання на території колонії наручники застосовуються тільки до тих осіб, щодо яких є відповідна письмова рекомендація психолога установи. У разі конвоювання за межами колонії наручники застосовуються до всіх засуджених. При застосуванні наручників руки засуджений тримає за спиною.

 Розділ V. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 Розділ V. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

26. Приймання засуджених до установ виконання покарань

4-й абз. Під час приймання засуджених до установ виконання покарань вони підлягають повному обшуку, а їх речі - огляду. Речі, вироби та речовини, зберігання яких засудженим заборонено, у них вилучаються в порядку, передбаченому статтею 59 Кримінально-виконавчого кодексу України.

26. Приймання засуджених до установ виконання покарань

4-й абз. Під час приймання засуджених до установ виконання покарань вони підлягають повному обшуку, а їх речі - огляду. Речі, вироби та речовини, зберігання яких засудженим заборонено, у них вилучаються в порядку, передбаченому статтею 59 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Під час приймання засуджених до установ виконання покарань забороняється застосування сили, не викликане обставинами.

Додати речення наступного змісту

Під час приймання засуджених до установ виконання покарань забороняється застосування сили, не викликане обставинами.

Розділ VI. ДЕЯКІ УМОВИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Розділ VI. ДЕЯКІ УМОВИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

28. Взаємовідносини працівників установ виконання покарань і засуджених

2-й аб. Працівники установ зобов’язані… уміло поєднувати високу вимогливість з уважним ставленням до кожного засудженого. Їм категорично забороняється входити у неслужбові стосунки із засудженими та їх родичами, що не викликані інтересами служби, а також користуватися їх послугами.

3-й абз. Засуджені зобов’язані бути ввічливими з працівниками установ виконання покарань, виконувати їх законні вимоги.

5-й абз. У виховних колоніях працівники звертаються до засуджених на «ти» і можуть звертатись до них словами «вихованець», «вихованка» та називати їх по імені.

28. Взаємовідносини працівників установ виконання покарань і засуджених

2-й аб. Працівники установ зобов’язані… уміло поєднувати високу вимогливість з уважним ставленням до кожного засудженого, з безумовним дотриманням прав людини та свобод. Їм забороняється входити у неслужбові стосунки із засудженими та їх родичами.

 

3-й абз. Засуджені зобов’язані бути ввічливими з працівниками установ виконання покарань, виконувати їх вимоги, які передбачені законодавством.

5-й абз. У виховних колоніях працівники звертаються до засуджених на «ви» і можуть звертатись до них словами «вихованець», «вихованка» та називати їх по імені.

Змінити формулювання абз. 2 наступним чином:

поєднувати високу вимогливість з уважним ставленням до кожного засудженого, з безумовним дотриманням прав людини та свобод. Їм забороняється входити у неслужбові стосунки із засудженими та їх родичами.

Викласти в абз. 3 вимогу наступним чином:

виконувати їх вимоги, які передбачені законодавством..

викласти фрагмент в абз. 5 із зверненням до вихованців наступним чином:

У виховних колоніях працівники звертаються до засуджених на «ви»

29. Правила поведінки засуджених

Засуджені мають право:

3-й абз. одержувати інформацію і роз’яснення про умови відбування і порядок виконання покарання, а також їх права;

8-й абз. одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі в порядку, установленому цими Правилами;

15-й абз. одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту за умови, що це не суперечить установленому порядку відбування покарання;

17-й абз. користуватися у приміщеннях для вживання їжі індивідуальними водонагрівальними електрокип’яти-льниками заводського виготовлення потужністю до 0,5 КВт;

19-й абз. придбавати для загального користування за рахунок коштів, які перебувають на особистих рахунках, телевізори, холодильники з розрахунку: телевізор - один на відділення або жилу секцію та холодильник - один на відділення.

Засуджені зобов’язані:

22-й абз. утримувати в чистоті жилі й службові приміщення, робочі місця, за встановленим зразком заправляти ліжка

23-й абз. виконувати всі законні вимоги персоналу установи;

 

Засудженим забороняється:

42-й абз. відправляти листи, у яких є нецензурні або інші неприпустимі вислови;

50-й абз. тримати тварин, займатись городництвом (у виховних колоніях можуть організовуватися куточки живої природи);

51-й абз. вивішувати фотографії, репродукції, листівки, вирізки з газет та журналів на стінах, тумбочках, ліжках та робочих місцях;

29. Правила поведінки засуджених

Засуджені мають право:

3-й абз. одержувати інформацію і роз’яснення про умови відбування і порядок виконання покарання, а також їх права, за їх бажанням – у письмовому вигляді;

8-й абз. одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові перекази, одержувати передачі в порядку, установленому Кримінально-виконавчим кодексом;

15-й абз. одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;

17-й абз. користуватися у приміщеннях для вживання їжі індивідуальними водонагрівальними електрокип’ятильниками заводського виготовлення потужністю до 0,8 КВт;

19-й абз. придбавати для загального користування за рахунок коштів, які перебувають на особистих рахунках, телевізори, холодильники.

 

Засуджені зобов’язані:

22-й абз. утримувати в чистоті жилі й службові приміщення, робочі місця, охайно заправляти ліжка,

23-й абз. виконувати вимоги персоналу установи, які передбачені законодавством;

 

42-й абз. Використовувати в листах нецензурні вислови;

 

 

 

Додати в абз. 3 наступне:

за їх бажанням – у письмовому вигляді;

 

в абз. 8 змінити посилання настпним чином:

в порядку, установленому Кримінально-виконавчим кодексом;

в абз. 15 «умову» виключити

 

в абз. 17 змінити обмеження потужності на 0,8 кВт

в абз. 19 вилучити обмеження кількості приборів, залишивши це на здоровий глузд

 

В абз. 22 вимогу до заправляння ліжок змінити на наступну:

охайно заправляти ліжка

 

в абз. 23 змінити формулювання на наступне

вимоги персоналу установи, які передбачені законодавством

 

абз. 42 викласти наступним чином:

Використовувати в листах нецензурні вислови;

 

абзаци 50 та 51 вилучити

 

 Розділ VII. РОЗПОРЯДОК ДНЯ..

 Розділ VII. РОЗПОРЯДОК ДНЯ…

 

31. Поняття розпорядку дня

Абз. 2 При цьому передбачаються безперервний восьмигодинний сон засуджених і надання їм особистого часу в межах, установлених кримінально-виконавчим законодавством України.

 

31. Поняття розпорядку дня

Абз. 2 .. в межах, установлених кримінально-виконавчим законодавством України.

Засуджені беруть участь у виконанні вправ фізичної зарядки за власним бажанням, в силу своїх фізичних та особистих властивостей.

 

Абз.2 доповнити реченням наступного змісту:

Засуджені беруть участь у виконанні вправ фізичної зарядки за власним бажанням, в силу своїх фізичних та особистих властивостей.

33. Проведення перевірок наявності засуджених

4-й абз. У негоду і при низькій температурі, коли проведення таких перевірок на відкритому повітрі не бажане, вони можуть проводитися у приміщеннях відділень.

33. Проведення перевірок наявності засуджених

4-й абз. У негоду і при низькій температурі, коли проведення таких перевірок на відкритому повітрі неможливе, вони можуть проводитися у приміщеннях відділень.

В абз. 4 змінити вимогу до перевірок на повітрі наступним чином:

коли проведення таких перевірок на відкритому повітрі неможливе,

 Розділ VIII. ПРИДБАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ПРОДУКТІВ

 Розділ VIII. ПРИДБАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ПРОДУКТІВ

 

37. Порядок придбання засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби.

5-й абз. З цією метою кожному засудженому, який має право на придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, видаються для заповнення бланки-заяви (додаток 12 до цих Правил).

37. Порядок придбання засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби.

5-й абз. З цією метою кожному засудженому, який має право на придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, безперешкодно видаються для заповнення бланки-заяви (додаток 12 до цих Правил).

 

 

В абз. 5 додати вимогу про безперешкодне надання бланків

38. Порядок одержання засудженими посилок

2-й абз. Тяжкохворі засуджені, вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, інваліди першої та другої груп незалежно від призначеного їм виду виправної колонії можуть одержувати додаткові посилки (передачі) і бандеролі в кількості й асортименті, які визначаються медичним висновком.

3-й абз. Засудженим дозволяється в рахунок належних їм посилок (передач) у встановленій кількості й асортименті придбавати у ларку колонії продукти харчування і предмети першої потреби за кошти, зароблені в установі або одержані за переказами.

4-й абз. Для приймання передач… Молодші інспектори, які приймають передачі, в обов’язковому порядку повинні дотримуватися правил гігієни та санітарії.

6-й абз. Вага однієї передачі не може перевищувати встановленої поштовими правилами граничної ваги посилки. Посилки, які одночасно (протягом 5 діб) надійшли на адресу одного й того самого засудженого, і якщо їх загальна вага не перевищує встановленої граничної ваги, вважаються як одна посилка за умови наявності права на їх отримання.

38. Порядок одержання засудженими посилок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й абз. Для приймання передач.. Молодші інспектори, які приймають передачі, в обов’язковому порядку повинні дотримуватися правил гігієни та санітарії, поводитись ввічливо та з повагою до засуджених та їх родичів.

.

 

 

Абз. 2, 3 та 6 вилучити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В абз 4 доповнити речення словами

поводитись ввічливо та з повагою до засуджених та їх родичів

Розділ IX. ПОРЯДОК ЛИСТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ…

Розділ IX. ПОРЯДОК ЛИСТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ…

 

43. Порядок відправлення засудженими листів

2-й абз. Листи опускаються до поштових скриньок або передаються представникам адміністрації в незапечатаному вигляді.

 

 

 

4-й абз. Листи засуджених, виконані тайнописом, шифром або із застосуванням інших умовностей, а також ті, що мають цинічний характер або відомості, що не підлягають розголошенню, адресату не надсилаються, про що оголошується засудженому, і знищуються.

5-й абз Кореспонденція, яку одержують і відправляють засуджені, підлягає перегляду.

 

6-й абз. Пропозиції, заяви і скарги, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, прокуророві та в Європейський суд з прав людини, переглядові не підлягають і не пізніш як у добовий строк надсилаються за належністю.

43. Порядок відправлення засудженими листів

2-й абз. Листи опускаються до поштових скриньок або передаються представникам адміністрації в незапечатаному вигляді, крім листів, адресованих Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, прокуророві, в Європейський суд з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини.

4-й абз. Листи засуджених, виконані тайнописом, шифром або із застосуванням інших умовностей, а також ті, що мають цинічний характер або відомості, що не підлягають розголошенню, адресату не надсилаються, про що оголошується засудженому, і зберігаються в особовій справі.

5-й абз Кореспонденція, яку одержують і відправляють засуджені, при потребі підлягає перегляду.

6-й абз. Пропозиції, заяви і скарги, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, прокуророві, в Європейський суд з прав людини, до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини, переглядові не підлягають і не пізніш як у добовий строк надсилаються за належністю.

Абз 2 доповнити наступною вимогою

крім листів, адресованих Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, прокуророві, в Європейський суд з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини

 

в абз. 4 замість «знищуються» вказати

і зберігаються в особовій справі.

 

В абз. 5 вимогу для перегляду викласти наступним чином:

«при потребі підлягає перегляду».

 

В абз. 6 додати наступні інституції, заяви та скарги до яких не переглядаються: до суду, до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини,

 45. Звернення засуджених

3-й абз. Звернення, адресовані до державних і громадських організацій та на ім’я посадових осіб, адміністрація установ в обов’язковому порядку супроводжує листами. До звернень з питань помилування, а також переведення до інших установ виконання покарань додаються довідки-характеристики на осіб, які їх подали.

 

4-й абз. Звернення, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до прокуратури та Європейського суду з прав людини, переглядові не підлягають..

7-й абз. Звернення, у яких є нецензурні або інші неприпустимі вислови, адресатам не відправляються.

 

8-й абз. Звернення.. відправляються адресатам. Усні звернення реєструються у журналі приймання засуджених з особистих питань.

 45. Звернення засуджених

3-й абз. Звернення, адресовані до державних і громадських організацій та на ім’я посадових осіб, крім листів, адресованих Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, прокуророві, в Європейський суд з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини, адміністрація установ в обов’язковому порядку супроводжує листами.

4-й абз. Звернення, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, до прокуратури, до Європейського суду з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини, переглядові не підлягають ...

7-й абз. Звернення, у яких є нецензурні вислови, адресатам не відправляються.

8-й абз. Звернення… відправляються адресатам, про що повідомляється засудженим. Усні звернення реєструються у журналі приймання засуджених з особистих питань.

В аб. 3 після слів «посадових осіб», додати:

«крім листів, адресованих Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду, прокуророві, в Європейський суд з прав людини та до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини»,

 

В абз. 4 в переліку інституцій додати:

до суду, до Європейського Комітету із запобігання катувань та до Комітету ООН з прав людини,

 

В абз. 7 слова або інші неприпустимі вилучити.

 

В абз. 8 після слова «адресатам» додати:

про що повідомляється засудженим.

46. Побачення і телефонні розмови засуджених з родичами й іншими особами

4-й абз. У разі відмови в наданні побачення на заяві засудженого або особи, яка бажає з ним зустрітися, робиться примітка про причини відмови.

8-й аб. Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не перебувало в шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти, за наявності їх свідоцтв про народження та відповідної довідки органу самоврядування, що підтверджує факт їх проживання однією сім’єю.

9-й абз. Адміністрація установи, як правило, звільняє засуджених від роботи на період тривалих побачень з наступним або попереднім відпрацюванням.

10-й абз. Адміністрація установи за наявності технічної можливості забезпечує надання засудженим телефонних розмов,

13-й абз. Засудженим на їхнє бажання дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими, а також тривалі та короткострокові побачення - телефонними розмовами.

46. Побачення і телефонні розмови засуджених з родичами й іншими особами

4-й абз. У разі відмови в наданні побачення на заяві засудженого або особи, яка бажає з ним зустрітися, робиться примітка про причини відмови. Відмова у наданні побачення може бути оскаржена в порядку, передбаченому законодавством

8-й аб. Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім’єю, але не перебувало в шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти, за наявності їх свідоцтв про народження

9-й абз. Адміністрація установи, як правило, звільняє засуджених від роботи на період тривалих побачень.

10-й абз. Адміністрація установи забезпечує надання засудженим телефонних розмов…

 

13-й абз. Засудженим на їхнє бажання дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими, а також тривалі та короткострокові побачення - телефонними розмовами.

Абз 4 допоавнити словами:

Відмова у наданні побачення може бути оскаржена в порядку, передбаченому законодавством

 

В абз. 8 вилучити слова та відповідної довідки органу самоврядування, що підтверджує факт їх проживання однією сім’є

 

В абз. 9 вилучити слова з наступним або попереднім відпрацюванням.

 

В абз. 10 вилучити слова

за наявності технічної можливості, оскільки звуження прав в нормативному документі порівняно з Законом заборонено Конституцією

 

 49. Побачення засуджених з адвокатом

На бажання засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці у кімнаті короткострокових побачень із забезпеченням їх безпеки. Засудженим до довічного позбавлення волі побачення надаються в

Побачення засуджених з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у кількість побачень, установлених Кримінально-виконавчим кодексом України, не зараховується,

 49. Побачення засуджених з адвокатом

На бажання засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці в спеціально обладнаному приміщенні на території виправної колонії, із забезпеченням їх безпеки. Засудженим до довічного позбавлення волі побачення надаються в

Побачення засуджених з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи надаються наодинці, носять конфіденційний характер, у кількість побачень, установлених Кримінально-виконавчим кодексом України, не зараховується,

В абз. 1 змінити текст і після слів „наодинці” вказати

в спеціально обладнаному приміщенні на території виправної колонії, із забезпеченням їх безпеки

 

в наступному абзаці після слів „юридичної особи” додати наступне

надаються наодинці, носять конфіденційний характер, у кількість побачень, установлених Кримінально-виконавчим кодексом України,

 50. Облік посилок, передач, бандеролей, побачень, телефонних розмов та листів засуджених

Листи засуджених реєструються інспекторами з перевірки кореспонденції.

50. Облік посилок, передач, бандеролей, побачень, телефонних розмов та листів засуджених

Листи засуджених реєструються інспекторами з перевірки кореспонденції, номер реєстрації та дата їх відправки за бажанням засудженої особи повідомляються їй..

 

Додати наступне речення:

номер реєстрації та дата їх відправки за бажанням засудженої особи повідомляються їй.

 

51. Обчислення строків надання засудженим..

2-й абз. Наступні побачення, посилка (передача), бандероль, телефонна розмова надаються після закінчення періоду, що дорівнює частині терміну від ділення тривалості року на кількість відповідних побачень, посилок (передач), бандеролей, телефонних розмов, на які засуджений має право протягом року.

3-й аб. Час, протягом якого засудженим не видавалися посилки (передачі), бандеролі та не надавалися побачення, телефонні розмови у зв’язку з карантином,..

4-й абз. Засудженим дозволяється в рахунок чергової посилки або передачі виносити після тривалих побачень продукти харчування та предмети першої потреби в кількості та асортименті, що встановлені для посилок і передач.

51. Обчислення строків надання засудженим побачень

2-й абз. Наступні побачення, телефонна розмова надаються після закінчення періоду, що дорівнює частині терміну від ділення тривалості року на кількість відповідних побачень, телефонних розмов, на які засуджений має право протягом року.

 

3-й аб. Час, протягом якого засудженим не надавалися побачення, телефонні розмови у зв’язку з карантином…

 

В абз. 2 вилучити слова

посилка (передача), бандероль, та посилок (передач), бандеролей,

 

В абз. 3 вилучити слова

не видавалися посилки (передачі), бандеролі та

 

абз. 4 виключити

58. Залучення сил і засобів колонії

1-й абз. .. проводяться обшуки та огляди засуджених і приміщень, ….засудженими та вчинення інших злочинів із залученням особового складу підрозділів особливого призначення кримінально-виконавчої системи та працівників інших установ виконання покарань.

2-й абз. Залучення сил і засобів колонії…. сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законності при виконанні судових рішень.

58. Залучення сил і засобів колонії

1-й абз. проводяться обшуки та огляди засуджених… засудженими та вчинення інших злочинів.

 

2-й абз. Залучення сил і засобів колонії… сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законності при виконанні судових рішень та спостережна комісія.

В абз 1 останні вилучити слова

із залученням особового складу підрозділів особливого призначення кримінально-виконавчої системи та працівників інших установ виконання покарань.

 

В абз. 2 після слів «судових рішень» додати

та спостережна комісія.

Розділ XII. ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ

Розділ XII. ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ…

 

61. Порядок і підстави застосування сльозоточивих речовин, гумових кийків та фізичної сили

11-й абз. Забороняється…, крім випадків реальної загрози життю та здоров’ю персоналу установи та засуджених.

 

 

61. Порядок і підстави застосування сльозоточивих речовин, гумових кийків та фізичної сили

11-й абз. Забороняється…крім випадків реальної загрози життю та здоров’ю персоналу установи та засуджених.

У разі звернення засудженого до лікаря після застосування сльозогінних речовин, гумових кийків та фізичної сили всі ушкодження мають бути обов’язково зафіксовані. Лікар не має права відмовляти у фіксації звернень та скарг засуджених.

Після абз. 11 додати слова:

У разі звернення засудженого до лікаря після застосування сльозогінних речовин, гумових кийків та фізичної сили всі ушкодження мають бути обов’язково зафіксовані. Лікар не має права відмовляти у фіксації звернень та скарг засуджених.

 

Розділ XIII. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ

Розділ XIII. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ

 

64. Залучення засуджених до суспільно корисної праці

1-й абз. Засуджені до позбавлення волі залучаються до суспільно корисної праці в порядку, установленому Кримінально-виконавчим кодексом України. Умови та порядок оплати праці осіб, які позбавлені волі, регламентуються чинним законодавством України.

64. Залучення засуджених до суспільно корисної праці

1-й абз. Засуджені до позбавлення волі залучаються до суспільно корисної праці за їх згодою в порядку, установленому Кримінально-виконавчим кодексом України. Умови та порядок оплати праці осіб, які позбавлені волі, регламентуються чинним законодавством України.

 

Участь засуджених у навчальному процесі дорівнюється участі у трудовій діяльності.

Засудженим дозволяється обирати вид та форму трудової діяльності з числа наявних в установі виконання покарань.

Засуджені мають право звертатися до адміністрації колонії з проханням про заснування в установі нових видів праці з метою розвитку їх здібностей та навичок. Адміністрація колонії зобов’язана розглядати такі звернення й у разі доцільності забезпечувати їх задоволення.

 

В абз. 1 після слів «праці» додати –

за їх згодою

 

додати також наступні абзаци:

Участь засуджених у навчальному процесі дорівнюється участі у трудовій діяльності.

Засудженим дозволяється обирати вид та форму трудової діяльності з числа наявних в установі виконання покарань.

Засуджені мають право звертатися до адміністрації колонії з проханням про заснування в установі нових видів праці з метою розвитку їх здібностей та навичок. Адміністрація колонії зобов’язана розглядати такі звернення й у разі доцільності забезпечувати їх задоволення.

Розділ XIV. МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Розділ XIV. МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

 

69. Мінімум заробітної плати

1-й абз У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які не допускають порушень режиму, відповідно до статті 120 Кримінально-виконавчого кодексу України повинно зараховуватися незалежно від усіх відрахувань не менш як п’ятнадцять відсотків,

69. Мінімум заробітної плати

1-й абз У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених відповідно до статті 120 Кримінально-виконавчого кодексу України повинно зараховуватися незалежно від усіх відрахувань не менш як п’ятнадцять відсотків,

 

В абз. 1 вилучити слова

які не допускають порушень режиму,

 

Розділ XV. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО

Розділ XV. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО

 

71. Проведення виховних заходів із засудженими

1-й абз Виховні заходи із засудженими проводяться на підставі програм.

 

71. Проведення виховних заходів із засудженими

1-й абз Виховні заходи із засудженими проводяться на підставі програм

Проведення виховних заходів не може зменшувати тривалість вільного часу менше ніж до двох годин.

Додати після 1 абзацу наступне речення:

Проведення виховних заходів не може зменшувати тривалість вільного часу менше ніж до двох годин.

73. Радіо- і телепередачі в установах виконання покарань

1-й абз У жилих приміщеннях виправних колоній…. розпорядком дня установи.

 

73. Радіо- і телепередачі в установах виконання покарань

1-й абз У жилих приміщеннях виправних колоній…. розпорядком дня установи.

Гучність радіопередач та телетрансляцій не має бути надмірною. За бажанням, засуджені можуть відмовитись прослуховувати певні радіопередачі і на час їх трансляції гучномовці в певних камерах можуть вимикатися.

 

Додати після 1 абзацу наступне речення:

Гучність радіопередач та телетрансляцій не має бути надмірною. За бажанням, засуджені можуть відмовитись прослуховувати певні радіопередачі і на час їх трансляції гучномовці в певних камерах можуть вимикатися

78. Участь громадськості у виправленні…

2-й абз. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених

78. Участь громадськості у виправленні …

2-й абз. Громадський контроль за дотриманням прав…. України, а також громадські організації, які мають досвід роботи з установами виконання покарань не менше двох років.

Додати в 2 абз після слів «Міністрів України»:

а також громадські організації, які мають досвід роботи з установами виконання покарань не менше двох років.

Розділ XVI. ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

Розділ XVI. ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

 

80. Посадові особи, які мають право застосувати заходи заохочення і стягнення, та їх повноваження

4-й абз. Начальник відділення соціально-психологічної служби колонії має право застосовувати в усній формі подяку, дострокове зняття раніше накладеного ним стягнення, попередження, догану, призначення на позачергове чергування з прибирання приміщень і території колонії

80. Посадові особи, які мають право застосувати заходи заохочення і стягнення, та їх повноваження

4-й абз. Начальник відділення соціально-психологічної служби колонії має право застосовувати в усній формі подяку, дострокове зняття раніше накладеного ним стягнення, попередження, догану

У 4 абз вилучити слова

призначення на позачергове чергування з прибирання приміщень і території колонії.

 

 Розділ XVII. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ

 Розділ XVII. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ

 

84. Порядок зміни умов тримання засуджених…

5-й абз. Засуджені, які злісно порушують режим відбування покарання, можуть бути переведені з дільниці соціальної реабілітації

6-й абз. Засуджені…. по закінченню терміну тримання у цій дільниці переводяться до дільниці посиленого контролю (додаток 33 до цих Правил).

84. Порядок зміни умов тримання засуджених…

5-й абз. Засуджені, які злісно порушують режим відбування покарання, можуть бути – за погодженням із спостережною комісією – переведені з дільниці соціальної реабілітації

6-й абз. Засуджені…. по закінченню терміну тримання у цій дільниці переводяться – за погодженням із спостережною комісією – до дільниці посиленого контролю .

 

В абз. 5 додати після слів «можуть бути»

за погодженням із спостережною комісією

 

В абз. 6 додати після слів «переводяться»

за погодженням із спостережною комісією

85. Порядок зміни умов тримання засуджених

5-й абз. Засуджений, який злісно порушує режим відбування покарання, може бути переведений з дільниці соціальної реабілітації до дільниці посиленого контролю.

85. Порядок зміни умов тримання засуджених

5-й абз. Засуджений, який злісно порушує режим відбування покарання, може бути переведений – за погодженням із спостережною комісією – з дільниці соціальної реабілітації до дільниці посиленого контролю,

 

В абз. 5 додати після слів «переведений»

за погодженням із спостережною комісією

88. Порядок поміщення і умови тримання засуджених у ДІЗО, карцерах, ПКТ (ОК) у порядку стягнення

1-й абз Підставою для приймання та тримання засуджених у ДІЗО, карцерах та ПКТ (ОК) є мотивована постанова начальника установи (додаток 36, 37 до цих Правил) або особи, яка виконує його обов’язки, з визначенням строку тримання….

 

 

 

7-й абз Під час тримання в ДІЗО, карцері або ПКТ (ОК) засудженим забороняються побачення, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми.

13-й абз Засуджений може оскаржити накладене на нього стягнення, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення… .з боку засудженого. Дострокове звільнення засуджених з цих приміщень здійснюється також, коли це обумовлено медичними показниками.

 

14-й абз При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії надає йому змогу в установленому порядку повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

18-й аб У разі переведення засудженого в ПКТ (ОК) за злісне порушення режиму в ДІЗО строк утримання у ПКТ (ОК) відраховується після відбуття покарання у ДІЗО.

 

25-й абз Із засуджених, які тримаються в ДІЗО, ПКТ виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільниць соціальної реабілітації та ДІЗО виправних центрів, відраховується повна вартість харчування, наданого їм за встановленими нормами.

88. Порядок поміщення і умови тримання засуджених у ДІЗО, карцерах, ПКТ (ОК) у порядку стягнення

1-й абз Підставою для приймання та тримання засуджених у ДІЗО, карцерах та ПКТ (ОК) є мотивована постанова начальника установи (додаток 36, 37 до цих Правил) або особи, яка виконує його обов’язки, – за погодженням із спостережною комісією – з визначенням строку тримання…

Постанова може бути оскаржена до вищестоящого керівництва або до суду. Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду.

7-й абз Під час тримання в ДІЗО, карцері або ПКТ (ОК) засудженим забороняються побачення, крім зустрічей з представником правозахисної організації, адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування…

13-й абз Засуджений може оскаржити накладене на нього стягнення до вищої посадової особи або до суду, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення... з боку засудженого. Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду. Дострокове звільнення засуджених з цих приміщень здійснюється також, коли це обумовлено медичними показниками.

14-й абз При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії надає йому змогу в найкоротший термін, до початку відбування стягнення в установленому порядку повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

18-й аб У разі переведення засудженого в ПКТ (ОК) за злісне порушення режиму в ДІЗО строк утримання у ПКТ (ОК) відраховується після відбуття покарання у ДІЗО. Засуджений може оскаржити накладене на нього стягнення до вищої посадової особи або до суду. Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду.

 

В абз. 1 додати після слова «обов’язки»

за погодженням із спостережною комісією

Після абз. 1 додати речення

Постанова може бути оскаржена до вищестоящого керівництва або до суду. Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду.

 

В абз. 7 після слова «побачення» додати:

крім зустрічей з представником правозахисної організації, адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи

 

В абз.13 додати після слова «стягнення»

до вищої посадової особи або до суду

а також додати речення

Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду.

 

В абз. 14 додати після слів «надає йому змогу»

в найкоротший термін, до початку відбування стягнення

в абз. 18 додати після слів «у ДІЗО»

Засуджений може оскаржити накладене на нього стягнення до вищої посадової особи або до суду. Адміністрація установи має забезпечити засудженому можливість звернення до суду.

 

Абз. 25 видалити

Розділ XVIII. МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

Розділ XVIII. МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

 

92. Матеріально-побутове забезпечення засуджених

1-й абз Для засуджених створюються необхідні житлово-побутові умови. У холодну пору року температура в жилих приміщеннях установ виконання покарань підтримується на рівні не нижче плюс 18 градусів за Цельсієм.

2-й абз Вартість речового майна утримується із заробітку засуджених. За їхнім бажанням вартість цього майна може повністю або частково оплачуватись з коштів, що перебувають на особових рахунках. У випадках відсутності коштів на особових рахунках засуджених для утримання вартості одягу і взуття у поточному місяці, заборгованість за вказані предмети речового майна стягується в наступні місяці до повного її погашення. Після оплати вартості отриманого майна воно переходить у власність засуджених. Ремонт одягу та взуття засуджених проводиться в майстернях установ.

4-й абз Вартість харчування із заробітку засуджених вираховується щомісячно з дня перебування їх в установах виконання покарань. Вартість харчування, не стягнута у поточному місяці із засуджених внаслідок низького заробітку або його відсутності, у наступні місяці не стягується.

6-й абз Засуджені, які тримаються в колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах, а також у дільницях соціальної реабілітації, харчування і речове майно придбавають за власні кошти. Комунально-побу-тові послуги оплачуються ними на загальних умовах за встановленими тарифами. Особам, які не працюють у зв’язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних (карантин, погодні умови і т. ін.), і не отримують за цей час заробітну плату, зазначені види забезпечення та обслуговування надаються за встановленими нормами за рахунок кошторису установи.

92. Матеріально-побутове забезпечення засуджених

1-й абз Для засуджених створюються необхідні житлово-побутові умови. У холодну пору року температура в жилих приміщеннях установ виконання покарань, включаючи карцер, ДІЗО та ПКТ, підтримується на рівні не нижче плюс 18 градусів за Цельсієм.

2-й абз . Ремонт одягу та взуття засуджених проводиться в майстернях установ.

 

 

 

 

 

В абз. 1 додати після слів «виконання покарань»

включаючи карцер, ДІЗО та ПКТ,

  

В абз. 2 видалити слова до слів «Ремонт одягу «

 

Абзаци 4 та 6 видалити

4-й абз Вартість харчування із заробітку засуджених вираховується щомісячно з дня перебування їх в установах виконання покарань. Вартість харчування, не стягнута у поточному місяці із засуджених внаслідок низького заробітку або його відсутності, у наступні місяці не стягується.

 6-й абз Засуджені, які тримаються в колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах, а також у дільницях соціальної реабілітації, харчування і речове майно придбавають за власні кошти. Комунально-побутові послуги оплачуються ними на загальних умовах за встановленими тарифами. Особам, які не працюють у зв’язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних (карантин, погодні умови і т. ін.), і не отримують за цей час заробітну плату, зазначені види забезпечення та обслуговування надаються за встановленими нормами за рахунок кошторису установи.

 

94. Медичне забезпечення засуджених…

4-й абз Результати обстеження, які містять дані психічного та соматичного стану, лабораторних аналізів, реєструються в медичних картках засуджених.

 

 

94. Медичне забезпечення засуджених…

4-й абз Результати обстеження, які містять дані психічного та соматичного стану, лабораторних аналізів, реєструються в медичних картках засуджених.

Засуджені мають право безперешкодно знайомитись зі змістом своїх медичних карток, а за їх письмовою згодою родичі мають право отримувати виписки з їх медичних карток. Відмова у ознайомленні з медичними картками або у видачі виписок не дозволяється.

Після абз. 4 додати абзац наступного змісту

Засуджені мають право безперешкодно знайомитись зі змістом своїх медичних карток, а за їх письмовою згодою родичі мають право отримувати виписки з їх медичних карток. Відмова у ознайомленні з медичними картками або у видачі виписок не дозволяється.

95. Дотримання в установах виконання покарань санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил

4-й абз Засудженим чоловікам забороняється мати бороду, дозволяється мати коротку зачіску, але в разі застосування до них стягнень у виді поміщення до ДІЗО, карцеру, переведення в ПКТ (ОК) вони підлягають стрижці.

95. Дотримання в установах виконання покарань санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил

4-й абз Засудженим чоловікам дозволяється мати коротку бороду та коротку зачіску

Абз. 4 викласти у наступній редакції

Засудженим чоловікам дозволяється мати коротку бороду та коротку зачіску,

А від слів «але в разі» видалити до кінця речення , але в разі застосування до них стягнень у виді поміщення до ДІЗО, карцеру, переведення в ПКТ (ОК) вони підлягають стрижці.

98. Порядок та умови тримання засуджених, які визнані інвалідами

2-й абз Засудженим, які сумлінно ставляться до лікування та позитивно характеризуються, дозволяється купувати щомісяця продукти харчування у крамниці колонії за рахунок коштів, які містяться на особових рахунках, і один раз на місяць додатково отримувати одну посилку або передачу.

3-й абз У разі відсутності необхідних медичних препаратів вони можуть бути отримані від родичів з дозволу медичної частини колонії. Такі ліки зберігаються у медичних частинах, видача їх хворим на руки забороняється. Вживання ліків засудженими здійснюється в присутності медичного працівника.

98. Порядок та умови тримання засуджених, які визнані інвалідами

2-й абз Засудженим, які сумлінно ставляться до лікування та позитивно характеризуються, дозволяється купувати щомісяця продукти харчування у крамниці колонії за рахунок коштів, які містяться на особових рахунках,

3-й абз У разі відсутності необхідних медичних препаратів вони можуть бути отримані від родичів за наявності відповідного лікарського призначення. Такі ліки зберігаються у медичних частинах, видача їх хворим на руки забороняється. Окремі категорії засуджених, за погодження лікаря, можуть отримувати медичні препарати на руки. Засудженим в обов’язковому порядку надається у письмовому вигляді перелік ліків, переданих для них родичами. Вживання ліків засудженими здійснюється в присутності медичного працівника.

 

 

В абз. 2 видалити слова

і один раз на місяць додатково отримувати одну посилку або передачу.

В абз. 3 формулювання «з дозволу медичної частини» треба змінити на «за наявності відповідного лікарського призначення».

 

В абз. 3 додати після слова «забороняеться» речення наступного змісту:

Окремі категорії засуджених, за погодження лікаря, можуть отримувати медичні препарати на руки. Засудженим в обов’язковому порядку надається у письмовому вигляді перелік ліків, переданих для них родичами.

 

Пропозиції до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, підтримані частково

 

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Пояснення

 24. Місця, порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених та осіб, узятих під варту, в окремих камерах, у залежності від жилої площі, психологічної сумісності проживання за визначенням адміністрації установи.

 24. Місця, порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених та осіб, узятих під варту, в окремих камерах, у залежності від жилої площі, психологічної сумісності проживання, по можливості, з урахуванням їх релігійних переконань за визначенням адміністрації установи.

 

Додати до переліку умов розміщення засуджених «по можливості, з урахуванням їх релігійних переконань»

 42. Порядок вилучення у засуджених предметів…

1-й абз. Згідно з кримінально-виконавчим законодавством України виявлені в засуджених гроші і цінні речі вилучаються і, за рішенням суду, можуть бути передані в дохід держави.

3-й абз. Якщо через конкретні умови буде визнано недоцільним зарахування вилучених грошей і цінних речей у дохід держави, то гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого, а цінні речі здаються на склад або в бухгалтерію для збереження.

 42. Порядок вилучення у засуджених предметів…

1-й абз. Згідно з кримінально-виконавчим законодавством України виявлені в засуджених гроші і цінні речі вилучаються

 

3-й абз. Вилучені гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого, а цінні речі здаються на склад або в бухгалтерію для збереження.

В абз 1 вилучити слова

і, за рішенням суду, можуть бути передані в дохід держави.

 

Абз.3 викласти наступним чином:

Вилучені гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого, а цінні речі здаються на склад або в бухгалтерію для збереження.

Розділ IX. ПОРЯДОК ЛИСТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ…

Розділ IX. ПОРЯДОК ЛИСТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ…


 

Розділ XI. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ

54. Порядок оглядів та обшуків засуджених

2-й абз. Адміністрація колонії має право, за наявності підстав, проводити огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, які перебувають на території колонії, а також вилучати заборонені речі і документи.

3-й абз. Огляди й обшуки засуджених, приміщень та територій житлових і виробничих зон установ організовуються та проводяться в порядку, установленому Департаментом. За результатами їх проведення складаються акти.

4-й абз. Під час огляду та обшуку засуджених, житлових та виробничих об’єктів не допускається не обумовлене потребою пошкодження білизни, одягу, інвентарю та інших предметів.

Розділ XI. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ

54. Порядок оглядів та обшуків засуджених

2-й абз. Адміністрація колонії має право, за наявності підстав, проводити огляд громадян за їх згодою, їх речей, транспортних засобів, які перебувають на території колонії, а також вилучати заборонені речі і документи. Огляд громадян, їх речей, транспортних засобів та вилучення заборонених речей можуть здійснюватись тільки у присутності двох осіб, які не є працівниками відомства, а «інтимний» огляд робиться тільки лікарем

3-й абз. Огляди й обшуки.. організовуються та проводяться в порядку, установленому Департаментом. До обшуків не можуть залучатись спецпідрозділи департаменту та інші озброєні формування. За результатами їх проведення складаються акти.

4-й абз. Під час огляду та обшуку засуджених, житлових та виробничих об’єктів не допускається пошкодження білизни…

абз 2 викласти у такій редакції:

Адміністрація колонії має право, за наявності підстав, проводити огляд громадян за їх згодою, їх речей, транспортних засобів, які перебувають на території колонії, а також вилучати заборонені речі і документи. Огляд громадян, їх речей, транспортних засобів та вилучення заборонених речей можуть здійснюватись тільки у присутності двох осіб, які не є працівниками відомства, а «інтимний» огляд робиться тільки лікарем

В абз. 3 додат речення:

До обшуків не можуть залучатись спецпідрозділи департаменту та інші озброєні формування..

В абз 4 після слів «»не допускається» вилучити слова не обумовлене потребою

55. Деякі умови допуску осіб до установ

3-й абз. Адміністрація установи має право проводити особистий огляд осіб, які входять на територію місць позбавлення волі та виробничі об’єкти, що охороняються, або виходять з них.

5-й аб. Особистий огляд і огляд речей здійснюється молодшими інспекторами, які входять до складу варт…

6-й аб. Огляд речей здійснюється в присутності їх власників. Особистий огляд проводиться за участю не менше двох представників адміністрації.

55. Деякі умови допуску осіб до установ

3-й абз. Адміністрація установи має право у виключних випадках та за наявності достатніх підстав проводити особистий огляд осіб (за їх згодою), які входять на територію місць позбавлення волі та виробничі об’єкти, що охороняються, або виходять з них.

5-й аб. Особистий огляд і огляд речей здійснюється у присутності не менше двох осіб, які не є працівниками відомства, молодшими інспекторами, які входять до складу варт…

6-й абз. Огляд речей здійснюється в присутності їх власників. Особистий огляд проводиться у присутності не менше двох осіб, які не є працівниками відомства,

абз 3 викласти наступним чином:

Адміністрація установи має право у виключних випадках та за наявності достатніх підстав проводити особистий огляд осіб (за їх згодою), які входять…

В абз. 5 додати слова

у присутності не менше двох осіб, які не є працівниками відомства,

в абз. 6 змінити останні слова речення таким чином:

проводиться у присутності не менше двох осіб, які не є працівниками відомства,

77. Організація навчання засуджених

1-й абз. Організація загальноосвітнього навчання,...

77. Організація навчання засуджених

1-й абз. Організація загальноосвітнього навчання,...

Адміністрація установи забезпечує можливість навчання, віддаючи йому перевагу перед працею та дозвіллям.

Додати після 1 абзацу наступне речення:

Адміністрація установи забезпечує можливість навчання, віддаючи йому перевагу перед працею та дозвіллям.