Міжнародний фонд "Відродження"

Кримінально-виконавча система України в 2017 році. Статистичний огляд

© «Донецький Меморіал»

(фрагмент доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні в 2017році»)

© «Донецький Меморіал»

В місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України, які контролюються українською владою, тобто без установ Криму та окупованої частини Донецької та Луганської областей, згідно даним, повідомленим «Донецькому Меморіалу» Міністерством юстиції України (надалі – МЮ), станом на 01.01.2018 року трималося  57100 осіб (лист МЮ без номеру та дати, тут і надалі в дужках - станом на 01.01.2017 р. 60399 осіб). За рік чисельність осіб в місцях позбавлення волі зменшилась на 3 299  осіб (9 598 осіб), або на – 5,46% ( – 13,71%).

Динаміка чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої системи за останні десять років наведена у наступній таблиці 1.

Таблиця 1

 

 

Загальна чисельність осіб в установах кримінально-виконавчої служби

Зміна чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої служби у % до попереднього року

01.01.2005

188 465

- 1,68

01.01.2009

145 946

- 2,65

01.01.2010

147 716

+ 1,21

01.012011

154 027

+ 4,27

01.01.2012

154 029

+ 0,001%

01.01.2013

147 112

- 4,49%

01.01.2014

126 937

- 13,71%

01.01.2015

73 431 (89 тис.*)

- 42,15% (-30%*)

01.01.2016

69 997 (80 тис.*)

- 4,68%  (- 10%*)

01.01.2017

60 399

-13,17%

01.01.2018

57 100

 - 5,46%

      * орієнтовні дані з урахуванням установ на окупованій території Донбасу.

Показник числа в’язнів на 100 тис. населення для України складає 135 (142). Він розрахований виходячи з чисельності населення України, яка, за оцінкою Державної служби статистики України, на 01.12.2017 складала 42 403 тис. громадян – без врахування Криму.

Під вартою у 12 діючих слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з функцією СІЗО (вчорашніх СІЗО – Авт.) станом на 01.01.2018 р. трималося 17 587 осіб (16368 осіб рік тому), в тому числі 958 жінок (924 жінки рік тому) та 133 неповнолітніх (159 осіб). Отже за рік число осіб, які тримаються під вартою, зросло на 1219 осіб (у попередній рік зменшилось на 247 осіб), або на +7,45% ( - 1,5%). 

У 2017 році не потрапили з СІЗО до установ виконання покарань та були звільнен з них 2 745 осіб (минулого року – 8 365 осіб),

Серед головних причин, з яких особи звільнялися з СІЗО впродовж 2017 року – зміна запобіжного заходу на більш м’який – 1251 особа (3 666 осіб), призначення покарання у вигляді позбавлення волі, але на відносно короткий термін – як правило, такий, який утримувана особа вже відбула, перебуваючи у СІЗО – 572 особи (2602 особи), а також призначення їм покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 381 особа (рік тому – 1347 осіб), у зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками – 11 осіб (77 осіб).

Статистичні дані щодо причин звільнення осіб з СІЗО у останні роки наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

З СІЗО було звільнено

2004

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

 

14 186

14 314

11 036

9 369

біля 7 тис.

біля 6,7 тис.

8 365

2 745

У зв’язку із застосуванням судами покарань, не пов’я-заних з позбавленням волі               

8392

5 943

4 399

2 407

1617

1576

1 347

381

У зв’язку зі зміною запобіж-ного заходу на більш м’який

2103

3 320

3 277

3 550

3378

3528

3 666

1 251

У зв’язку із закінченням тер-міну покарання (включаючи умовно-дострокове звільнення) 

3604

4 971

3 253

3 032

1886

1450

2 602

572

У зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками    

46

65

96

83

93

103

77

11

Чисельність засуджених осіб за 2017 рік зменшилась з 44 031 до 39 513 засуджених в 113 кримінально-виконавчих установах для дорослих та 6 виховних колоніях для підлітків, тобто на 4518 осіб (9 307 осіб), або на – 10,3% ( –17,5%).

З них саме у виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 146 осіб (рік тому – 304 особи), з них у віці до 18 років – 86 осіб (рік тому – 174 особи).

У 11 колоніях для  тримання жінок перебуває 1 896 жінок (рік тому перебувало 2 230 жінок).

Чисельність довічно ув’язнених осіб в підконтрольних владі установах становила на 1 січня 2018 року 1572 особи (рік тому - 1579 осіб), в тому числі 22 жінки. Протягом року число довічно засуджених в’язнів зменшилось на 7 осіб. Враховуючи, що у 2017 році було засуджено до довічного позбавлення волі 21 особу, факт зменшення їх загального числа потребує більш прискіпливого вивчення. Варто додати, що станом на 1 вересня 2014 р. довічно засуджених в Україні було 1909 осіб.

Розподіл кількості осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, по областях станом на травень 2016 року та листопад 2017 року наведений у таблиці 3.

Таблиця 3     

Число засудже-них до ДПВ, травень2016

Число засудже-них до ДПВ, листопад 2017

1

Вінницька

450

428

2

Волинська

0

0

3

Дніпропет-ровська

124

143

4

Донецька

25

38

5

Житомирська

208

205

6

Закарпатська

34

5

7

Запорізька

111

147

8

Ів-Франківська

16

22

9

Київська

1

0

10

Кіровоградська

8

5

11

Луганська 

0

0

 

12

Львівська

32

30

13

Миколаївська

3

5

14

Одеська

7

5

15

Полтавська

15

15

16

Рівненська

44

33

17

Сумська

147

137

18

Тернопільська

9

30

19

Харківська

88

86

20

Херсонська

24

24

21

Хмельницька

121

122

22

Черкаська

7

14

23

Чернігівська

77

82

24

Чернівецька

0

0

 

РАЗОМ

1551

1576

Тримаються довічно  засуджені особи у двох в’язницях у Житомирі та Вінниці, а також у спеціально облаштованих блоках деяких виправних колоній. Іноді перед направленням до таких установ вони певний час тримаються у СІЗО.

За даними МЮ, протягом 2017 року з установ виконання покарань звільнилося 17681 особа (минулого року – 25085 осіб), в тому числі звільнено умовно-достроково 6 314 особи (минулого року – 9244  особи) із загального числа у 16522 особи, які  формально підпадали під УДЗ, Це складає 38,22% від числа осіб, які формально підпадали під УДЗ (рік тому - 41,15%, два роки тому –  47,2%, три роки тому – 53,5%).

Число працездатних осіб в установах виконання покарань станом на 01.01.2018 р. становило 24483 особи (рік тому - 28 556 осіб),  із них працевлаштовані 9 588 осіб (у вересні 2016 року - 13 482 особи). Це складає 39,% від числа працездатних (на 01.01.2017 – 47,2%) та 24,3% від загального числа засуджених (рік тому – 30,6%). Середня заробітна плата працевлаштованих склала 1428,2 грн. на місяць (станом на 01.09.2016 р. 666,8 грн. на місяць).

На обліку уповноважених органів з питань пробації станом на 01.01.2018 перебували 57 295 осіб (рік тому - 72 979 осіб).

Певним показником складності проблем в медичній сфері та в наданні медичних послуг можна вважати рівень захворюваності, смертності та число випадків суїцидів в установах відомства.

Протягом 2017 року в установах виконання покарань вмерло 568 осіб (523 особи),  з них у слідчих ізоляторах – 164 (126 осіб). Число випадків суїциду під час перебування осіб в усіх установах позбавлення волі у 2017 році становило 46 (60), з них випадків у слідчих ізоляторах – 13 осіб (17 осіб).

Число в’язнів, хворих на туберкульоз,  на кінець 2017 року складало 1356 осіб, в тому числі 273 особи – у СІЗО (рік тому – 1850 осіб). В розрахунку на 1 тис. ув’язнених число таких хворих за 2017 рік зменшилось з 30,63 до 23,75.

Число ВІЛ-інфікованих у 2017 році зросло з 3730 осіб до 3830 осіб, в тому числі 975 осіб в СІЗО, а в розрахунку на 1 тис. ув’язнених з 61,76 до 67,08.

Динаміка цих показників за останні вісім років наведена у таблиці 4.

Таблиця 4

Захворюваність і смертність в установах Департаменту у 2003 та  у 2010-2017 роках

Показники

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кількість осіб в місцях позбавлення  волі на 01 січня наступного року

191 677

154 027

154 029

147 112

126 937

73 431

69 997

60 399

57 100

Померло

824

808

1169

1 021

911

792

510

523

568

На 1 тис. ув’язнених

4,30

5,25

7,59

6,94

7,18

10,79

7,29

8,66

9,95

Випадків суїциду

41

44

59

65

84

63

49

60

46

На 1 тис. ув’язнених

0,21

0,29

0,383

0,442

0,662

0,86 

0,70

0,99

0,81

Хворих на туберкульоз в активній формі  на 01 січня наступного року

9 080

5486

4 822

н. д.

4135

    2160

2210

1 850

1356

На 1 тис. ув’язнених

47,37

35,62

31,31

 

32,58

29,42

31,57

30,63

23,75

ВІЛ-інфікованих на 01 січня наступного року

1 917

6020

6 910

6957

7348

4135

4145

3 730

3 830

На 1 тис. ув’язнених

10,0

39,1

44,9

47,3

57,9

56,31

59,22

61,76

67,08

Станом на 1 січня 2018 року в установах виконання покарань утримувалося 1 153 особи (1255 осіб), які мають інвалідність.

Медичне забезпечення засуджених та осіб, узятих під варту, здійснюють 18 відомчих лікарень (8 - туберкульозних, 9 - багатопрофільних; 1 - лікувальний заклад психіатричного профілю) та 114 медичних частин в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.. 30.

Як повідомило Міністерство юстиції, у 2017 році розглянуто 432 скарги засуджених та їх родичів, з них підтвердилось 23.

Протягом 2017 року рішення про припинення діяльності або реорганізацію (закриття) установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби Міністерством юстиції не ухвалювалось.

Показчиком значимості для керівництва відомства боротьби з корупцією є та обставина, що на сайті відомства є відповідний розділ, в якому розміщена інформація про стан роботи щодо додержання персоналом кримінально-виконавчої служби України вимог антикорупційного законодавства. Натомість останній матеріал датований серединою 2015 року. То ж будь-яка інформація про заходи боротьби з корупцією у відомстві за 2016-17 роки на сайті відомства геть відсутня (http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/category/627427).

Ув’язнені особи є і в деяких інших відомствах. У сфері відання Міністерства оборони України функціонують один дисциплінарний батальйон та гауптвахти, число яких станом на 01.01.2018 не повідомляється (у 2015 році було 19 гауптвахт).

За даними Міноборони України, на початок 2017 року у дисбаті відбували покарання 60 військовослужбовців, Протягом року для відбування покарання до дисбату поступило 42 засуджених осіб, а 90 осіб було звільнено з дисциплінарного батальйону, то ж на кінець року їх залишилось там 12.

На гауптвахтах на початок року під вартою перебувало 50 осіб, протягом року до них було поміщено 188 осіб, а вибули з гауптвахт 189 осіб. На кінець року на гауптвахтах перебували 49 військовослужбовців (лист Міністерства оборони України № 306/3/399 від 19 січня 2018 р.).

В СБУ функціонує один ізолятор тимчасового тримання у м. Києві - для тримання осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів СБУ. Місткість ізолятора складає 48 осіб. Станом на 01.01.2018 року в ньому трималося 18 осіб (минулого року - 16 осіб), а загалом протягом 2017 року перебувало 134 особи (108 осіб). (лист СБУ № 23/68 від 17.01.2018 р.).

Діти, які скоїли кримінальні злочини у віці до 14 років, направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації. Ці заклади перебувають у підпорядкуванні Міністерства освіти та науки України.

За даними цього Міністерства (лист № 2.1-278 від 05.02.2018 р.) в таких закладах перебуває 21 дитина (минулого року – 24 дитини, позаминулого - 44 дитини, три роки тому –120 дітей), зокрема:

У Комишуваській школі соціальної реабілітації для хлопчаків, Запорізька обл. (розрахована на 160 осіб). – 6 осіб (8 осіб), всі – за крадіжку.

У приміщенні Балахівської школи соціальної реабілітації для хлопчаків, Кіровоградська обл.(розрахована на 180 осіб) відповідно до наказу МОН України від 07.08.2014 р. № 915 тимчасово розташоване Макіївське професійне училище соціальної реабілітації для хлопчаків, в ньому нині перебуває 15 дітей, в тому числі за вбивство – 1,  розбій – 1, грабіж –  6, крадіжки –  9, шахрайство –  1, незаконне заволодіння транспортним засобом – 3. Варто зазначити, що деякі з хлопців перебувають в училищі за декількома складами злочинів.

Повідомляється також, що Міністерством видано наказ від 21.08.2017 №1211 «Про реорганізацію професійного училища соціальної реабілітації м.Охтирки». В ньому раніше трималися дівчатки, розраховане воно на 160 осіб, та у 2016 році в ньому трималося тільки три дівчинки.