Міжнародний фонд "Відродження"

Кримінально-виконавча система України в 2019 році. Статистичний огляд.

© «Донецький Меморіал»

(фрагмент доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні в 2019 році»)

В місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України, які контролюються українською владою, тобто без установ Криму та окупованої частини Донецької та Луганської областей, згідно даним, повідомленим «Донецькому Меморіалу» Адміністрацією кримінально-виконавчої служби України, станом на 01.01.2020 року трималося 52863 особи (лист ДКВСУ №1/4-45-20/22-Пі від 05.02.2020 р., тут і надалі в дужках – станом на 01.01.2019 р. – 55078 осіб). За рік чисельність осіб в місцях позбавлення волі зменшилась на 2215 (2022), або на – 4,02% (–3,54%).

Динаміка чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої системи за останні сім років наведена у наступній таблиці 1.

Таблиця 1

 

Загальна чисельність осіб
в установах кримінально-виконавчої служби

Зміна чисельності осіб в
установах кримінально-виконавчої служби
у % до попереднього року

01.01.2005

188 465

- 1,68

01.01.2013

147 112

- 4,49%

01.01.2014

126 937

- 13,71%

01.01.2015

73 431 (89 тис.*)

- 42,15% (-30%*)

01.01.2016

69 997 (80 тис.*)

- 4,68%  (- 10%*)

01.01.2017

60 399

-13,17%

01.01.2018

57 100

 - 5,46%

01.01.2019

55 078

 - 3,54%

01.01.2020

52 863

– 4,02%

* орієнтовні дані з урахуванням установ на окупованій території Донбасу.

Показник числа в’язнів на 100 тис. населення для України складає 142. Він розрахований, виходячи з чисельності населення України, яка згідно з даними електронного перепису станом на 1 грудня 2019 р.  становила 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

Під вартою у 12 діючих слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з функцією СІЗО (вчорашніх СІЗО – Авт.) станом на 01.01.2020 р. трималося 17 502 особи (18 030 осіб рік тому), в тому числі 1 014 жінок (1 032 жінки рік тому). Число неповнолітніх в СІЗО – 138 осіб (даних за минулий рік ДКВСУ не повідомила, їх число два роки тому складало 133 особи). Отже за рік число всіх осіб, які тримаються під вартою, зменшилось на 528 осіб (роком раніше зросло на 443 особи), або на –2,93% (+ 2,52%). 

У 2019 році не потрапили до установ виконання покарань з СІЗО та були звільнені з них 9 369 осіб (минулого року – 8 788 осіб). Серед головних причин, з яких особи звільнялися з СІЗО впродовж 2019 року – зміна запобіжного заходу на більш м’який – 4998 осіб (рік тому – 4571 особа), призначення покарання у вигляді позбавлення волі, але на відносно короткий термін – як правило, такий, який утримувана особа вже відбула, перебуваючи у СІЗО – 546 осіб (511 осіб), а також призначення їм покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 1001 особа (рік тому – 1005 осіб), у зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками – 31 особа (рік тому – 41 особа).

Статистичні дані щодо причин звільнення осіб з СІЗО в останні роки наведені у таблиці  2.

Таблиця 2

З СІЗО було звільнено

2004

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

14 186

14314

11036

9369

біля
7тис.

біля
6,7тис.

8 365

2745

8788

9369

У зв’язку із застосуванням
судами покарань, не пов’я-заних
з позбавленням волі               

8392

5943

4399

2407

1617

1576

1347

381

1005

1001

У зв’язку зі зміною
запобіжного заходу
на більш м’який

2103

3320

3277

3550

3378

3528

3666

1251

4571

4998

У зв’язку із закінченням
тер-міну покарання (в т.ч. УДЗ) 

3604

4971

3253

3032

1886

1450

2602

572

511

546

У зв’язку з припиненням
справ судами та
за виправ-дувальними вироками    

46

65

96

83

93

103

77

11

41

31

Чисельність засуджених осіб за 2019 рік зменшилась з 37 048 до 35 361 засуджених, тобто на 1 687 осіб (рік тому – на 2 465 осіб), або на – 4,55% ( –6,2%). З них саме у виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 88 осіб (рік тому – 126), з них у віці до 18 років – 42 особи (рік тому – 65 осіб).

Чисельність засуджених жінок, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах – 1 592 (рік тому – 1 711 жінок).

Чисельність довічно ув’язнених осіб становила на 1 січня 2020 року 1536 осіб (рік тому – 1541 особа, два роки тому 1572 особи, три роки тому – 1579 осіб), в тому числі 23 жінки. Протягом року число довічно засуджених в’язнів зменшилось на 5 осіб.

Варто зауважити, що в останні чотири роки число довічно засуджених зменшується попри те, що за даними Державної судової адміністрації щороку додається приблизно по 20 знову засуджених довічників. Ймовірна основна причина – через смертність засуджених.

На спеціальний запит щодо причин зниження числа довічно ув’язнених осіб Адміністрація ДКВС України повідомила листом від 11.02.2019 року, що у 2017 році вмерло 33 довічно ув’язнених особи, а в 2018 році - 27 осіб. Стільки ж довічників вмерло й у 2019 році.

Звичайно, що і раніше довічно засуджені вмирали, але на рік зазвичай це було лише декілька випадків – 2-3-4. Чому раптом смертність серед довічно засуджених зросла майже вдесятеро – пояснень не маємо. Але це факт.

  Дивним є і розрахунок балансу чисельності ув’язнених. За даними ДКВС, протягом 2018 року до установ виконання покарань поступило 15557 осіб, а звільнилося 15343 особи. Тобто число мешканців в’язниць мало збільшитись за рік на 214 осіб. Між тим це число зменшилось на 2022 особи.

Ті ж дива й у 2019 році: загалом до установ поступило 15265 осіб, звільнено 14039, вмерло 517 осіб. То ж число ув’язнених мало б збільшитися на 709 осіб. Але насправді їх стало менше на 2215 осіб. Ці розбіжності ДКВС має пояснити. Відповідний запит відомству буде спрямований.

Умовно-достроково у 2019 році було звільнено 4 895 осіб (рік тому – 5 552 особи, два роки тому 6 314 особи, три роки тому – 9 244  особи) із загального числа у 13 109 осіб, які  формально підпадали під УДЗ (рік тому – 14 670 осіб). Це складає 37,34% від числа осіб, які формально підпадали під УДЗ. Варто зауважити, що цей показник складав рік тому – 37,8% два роки тому – 38,22%, три роки тому – 41,15%, чотири роки тому – 47,2%, п’ять років тому – 53,5%. Тенденція очевидна, і її причини те ж було б цікаво знати.

Число працездатних осіб в установах виконання покарань станом на 01.01.2020 р. становило 21169 осіб (рік тому – 22904 особи), або 59,9% (61,8%) від числа всіх засуджених осіб, із них забезпечено роботою 7917 осіб (рік тому – 8 113 осіб). Це складає 37,4% від числа працездатних (на 01.01.2019 – 35,4%, 01.01.2018 39,16%,  на 01.01.2017 – 47,2%) та 22,4% від загального числа засуджених (рік тому – 21,9%). Середня заробітна плата працевлаштованих повідомлена тільки за перше півріччя 2019 р., вона склала 2003 грн. на місяць (минулого року вона складала 1865 грн. на місяць.

Певним показником складності проблем в медичній сфері та в наданні медичних послуг є рівень захворюваності, смертності та число випадків суїцидів в установах відомства.

Протягом 2019 року в установах виконання покарань вмерло 517 осіб (484 особи),  з них у слідчих ізоляторах та УВП – 198 осіб (138 осіб). Число випадків суїциду під час перебування осіб в усіх установах позбавлення волі у 2019 році становило 51 особу (47), з них випадків у слідчих ізоляторах та УВП – 19 осіб ( 14 осіб). Не складно порахувати, що показники смертності та суїцидів у СІЗО та УВП вище, ніж в установах виконання покарань на 25% та на 21% відповідно.

Число в’язнів, хворих на туберкульоз,  на кінець 2019 року складало 1113 осіб (1141 особа), в тому числі 247 осіб ( 223 особи) – у СІЗО та в УВП. В розрахунку на 1 тис. ув’язнених число таких хворих за 2019 рік зросло з 20,72  до 21,05 .

Число ВІЛ-інфікованих у 2019 році трохи зменшилось – з 3859 осіб до 3824 осіб, в тому числі 1077 осіб (975 осіб) в СІЗО та в УВП, а в розрахунку на 1 тис. ув’язнених дещо зросло – з 70,06 до 72,34.

Динаміка цих показників за останні вісім років наведена у таблиці 3

Таблиця 3

Показники

2003

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Кількість осіб в місцях
позбавлення  волі
на 01 січня наступного року

191677

147112

126937

73431

69997

60399

57100

55078

52863

Померло

824

1021

911

792

510

523

568

484

517

На 1 тис. ув’язнених

4,30

6,94

7,18

10,79

7,29

8,66

9,95

8,79

9,78

Випадків суїциду

41

65

84

63

49

60

46

47

51

На 1 тис. ув’язнених

0,21

0,442

0,662

0,86 

0,70

0,99

0,81

0,85

0,96

Хворих на туберкульоз
в активній формі  
на 01 січня наступного року

9 080

н. д.

4135

 2160

2210

1 850

1356

1141

1113

На 1 тис. ув’язнених

47,37

 

32,58

29,42

31,57

30,63

23,75

20,72

21,05

ВІЛ-інфікованих
на 01 січня наступного року

1 917

6957

7348

4135

4145

3730

3830

3859

3824

На 1 тис. ув’язнених

10,0

47,3

57,9

56,31

59,22

61,76

67,08

70,06

72,34

Захворюваність і смертність в установах Департаменту у 2003 та  у 2012-2019 роках

Станом на 1 січня 2020 року в установах виконання покарань утримувалося 1300 осіб (рік тому – 1 220 осіб), які мають інвалідність, з них в СІЗО та УВП – 210 осіб.

Ув’язнені особи є і в деяких інших відомствах.

В органах управління Військової служби правопорядку Міноборони функціонує 11 гауптвахт для тримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців та 2 гауптвахти для тримання заарештованих та затриманих військовослужбовців.

За даними Міноборони України, на початок 2019  року у дисбаті відбували покарання 26 військовослужбовців, Протягом року для відбування покарання до дисбату поступило 36 засуджених осіб, а 37 осіб було звільнено з дисциплінарного батальйону, то ж на кінець року їх залишилось там 25.

На гауптвахтах на початок року під вартою перебувало 52 особи, протягом року до них було поміщено 120 осіб, а вибули з гауптвахт 139 осіб. На кінець року на гауптвахтах перебували 33 військовослужбовця (лист Міністерства оборони України № 306/3/648 від 29 січня 2020 р.).

Територіальні органи поліції налічують 136 ізоляторів тимчасового тримання (150) із загальним лімітом наповнення 2990 місць (3249 місць). В них станом на 1 січня 2020 року перебувало 280 осіб (22 особи). Всього протягом 2019 року в ІТТ утримувалось 67,5 тис. осіб (74 975 осіб)

У 2019 році в ІТТ померло 5 (16 )затриманих та взятих під варту осіб, з яких 4 (10) унаслідок самогубств, а 1 (6) – з природних причин. За цей же період загинуло 54 працівника поліції (40), з них – 51 поліцейський (29 поліцейських та 2 вільнонайманих працівника) при обставинах, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків та 3 (9) поліцейських при обставинах, пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

В СБУ функціонує один ізолятор тимчасового тримання у м. Києві - для тримання осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів СБУ. Місткість ізолятора складає 48 осіб. Станом на 01.01.2020 року в ньому трималося 5 осіб (минулого року – 17 осіб), а загалом протягом 2019 року перебувало 127 осіб (160 осіб)  (лист СБУ №23/104 від 03.02.2020.

Попри запит статистичної інформації у визначений законом строк відомостей не надало Міністерство освіти та науки та Центр пробації.