Міжнародний фонд "Відродження"

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ. Статистичний огляд (попередній варіант)

В місцях позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України, які контролюються українською владою, тобто без установ Криму та окупованої частини Донецької та Луганської областей, згідно даним, повідомленим «Донецькому Меморіалу» Адміністрацією кримінально-виконавчої служби України, станом на 01.01.2021 року трималося 49823 особи (лист ДКВСУ № 3/1-32-21/5-Пі від 26.01.2021 р., тут і надалі в дужках – станом на 01.01.2020 р. – 52863 осіб). За рік чисельність осіб в місцях позбавлення волі зменшилась на 3040 осіб (2215), або на – 5,75% (– 4,02%).

Динаміка чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої системи за останні сім років наведена у наступній таблиці 1.

Таблиця 1

 

Загальна чисельність осіб в установах кримінально-виконавчої служби

Зміна чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої служби у %

до попереднього року

01.01.2005

188 465

- 1,68

01.01.2014

126 937

- 13,71%

01.01.2015

73 431 (89 тис.*)

- 42,15% (-30%*)

01.01.2016

69 997 (80 тис.*)

- 4,68% (- 10%*)

01.01.2017

60 399

-13,17%

01.01.2018

57 100

- 5,46%

01.01.2019

55 078

- 3,54%

01.01.2020

52 863

4,02%

01.01.2021

49 823

5,75%

* орієнтовні дані з урахуванням установ на окупованій території Донбасу.

Показник числа в’язнів на 100 тис. населення для України складає 120. Він розрахований, виходячи з чисельності населення України, яка згідно з офіційними даними станом на 1 січня 2021 року становила 41,6 мільйона осіб.

Під вартою у 12 діючих слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з функцією СІЗО (вчорашніх СІЗО – Авт.) станом на 01.01.2021 р. трималося 16 673 особи (17 502 особи рік тому), в тому числі 997 жінок (1 014 жінок рік тому). Число неповнолітніх в СІЗО – 127 осіб (рік тому 138 осіб). Отже за рік число всіх осіб, які тримаються під вартою, зменшилось на 829 осіб (роком раніше зменшилось на 528 осіб), або на –4,74% (– 2,93%).

У 2020 році не потрапили до установ виконання покарань з СІЗО та були звільнені з них 8 656 осіб (минулого року – 9 369 осіб). Серед головних причин, з яких особи звільнялися з СІЗО впродовж 2020 року – зміна запобіжного заходу на більш м’який – 4629 осіб (рік тому – 4998 особа), призначення покарання у вигляді позбавлення волі, але на відносно короткий термін – як правило, такий, який утримувана особа вже відбула, перебуваючи у СІЗО – 471 особа (546 осіб), а також призначення їм покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 943 особа (рік тому – 1001 особа), у зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками – 30 осіб (рік тому – 31 особа).

Статистичні дані щодо причин звільнення осіб з СІЗО в останні роки наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

З СІЗО було звільнено

2004

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього

14 186

біля 6,7 тис.

8 365

2745

8788

9369

8656

У зв’язку із застосуванням судами покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

8392

1576

1 347

381

1005

1001

943

У зв’язку зі зміною запобіжного заходу на більш м’який

2103

3528

3 666

1251

4571

4998

4629

У зв’язку із закінченням терміну покарання (в т.ч. УДЗ)

3604

1450

2 602

572

511

546

471

У зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками

46

103

77

11

41

31

30

Чисельність засуджених осіб за 2019 рік зменшилась з 35 361 до 33 150 засуджених, тобто на 2211 осіб (рік тому – на 1 687 осіб), або на – 6,25% ( – 4,55%). З них саме у виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 65 осіб (рік тому – 88), з них у віці до 18 років – 37 осіб (рік тому – 42 особи).

Чисельність засуджених жінок, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах – 1478 (рік тому – 1 592 жінки).

Чисельність довічно ув’язнених осіб становила на 1 січня 2021 року 1541 (рік тому – 1536 осіб, три роки тому 1572 особи), в тому числі 23 жінки. Протягом року число довічно засуджених в’язнів зросло на 5 осіб.

Протягом 2020 року до установ поступило 12957 осіб, вибуло 12934 особи, вмерло 485 осіб. То ж мало бути зменшення осіб в установах на 462 особи, тоді як за іншими даними їх число зменшилось на 3040 осіб. Ці розбіжності ДКВС має пояснити. Відповідний запит відомству спрямований.

Умовно-достроково у 2020 році було звільнено 4 400 осіб (рік тому – 4 895 осіб, чотири роки тому – 9 244 особи) із загального числа у 12 000 осіб, які формально підпадали під УДЗ (рік тому – 13 109 осіб). Це складає 36,67% від числа осіб, які формально підпадали під УДЗ. Варто зауважити, що цей показник складав рік тому – 37,34%, два роки тому – 37,8% три роки тому – 38,22%, чотири роки тому – 41,15%, п’ять років тому – 47,2%, шість років тому – 53,5%. Тенденція очевидна, і її причини те ж було б цікаво знати.

За інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, протягом 2020 року надійшло 975 (1121) клопотань про помилування 592 (688) засуджених. Комісією при Президентові України у питаннях помилування протягом року проведено чотири (вісім) засідання, на яких розглянуто клопотання про помилування 269 (348) засуджених. Президент України у 2020 році видав два (вісім) укази про помилування 10 (97) засуджених осіб. У наданні інформації про те, яка частка з них була помилувана в рамках домовленостей про обміни заручників, а яка поза цими рамками, було відмовлено. Прес-конференцій, брифінгів або навіть видання прес-релізів про помилування впродовж 2020 року не було, як і не було ініційовано будь-яких публікацій з цих питань в ЗМІ.

Число працездатних осіб в установах виконання покарань станом на 01.01.2021 р. становило 19002 осіб (рік тому – 21169 осіб), або 57,32% (59,9%) від числа всіх засуджених осіб. Із них забезпечено роботою 6101 особа (рік тому – 7917 осіб). Це складає 32,11% від числа працездатних (на 01.01.2020 – 37,4%) та 18,40% від загального числа засуджених (рік тому – 22,4%). Середня заробітна плата працевлаштованих склала у 2020 році 2067 грн.

Певним показником складності проблем в медичній сфері та в наданні медичних послуг є рівень захворюваності, смертності та число випадків суїцидів в установах відомства.

Протягом 2020 року в установах виконання покарань вмерло 485 осіб (517 осіб), з них у слідчих ізоляторах та УВП – 179 осіб (198 осіб). Число випадків суїциду під час перебування осіб в усіх установах позбавлення волі у 2020 році становило 52 особи (51), з них випадків у слідчих ізоляторах та УВП – 13 осіб (19 осіб).

Число в’язнів, хворих на туберкульоз, на кінець 2020 року складало 886 осіб (1113 осіб), в тому числі 214 осіб (247 осіб) – у СІЗО та в УВП. В розрахунку на 1 тис. ув’язнених число таких хворих за 2020 рік помітно зменшилось з 21,05 до 17,78.

Число ВІЛ-інфікованих у 2020 році зросло – з 3824 осіб до 3901 особи, в тому числі 1172 особи перебувають в СІЗО та в УВП (1077 осіб), а в розрахунку на 1 тис. ув’язнених помітно зросло – з 72,34 до 78,30.

Динаміка цих показників за останні вісім років наведена у таблиці 3

Таблиця 3

Показники

2003

2012

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість осіб в місцях позбавлення волі на 01 січня наступного року

191 677

147 112

60 399

57 100

55 078

52863

49 823

Померло

824

1 021

523

568

484

517

485

На 1 тис. ув’язнених

4,30

6,94

8,66

9,95

8,79

9,78

9,73

Випадків суїциду

41

65

60

46

47

51

52

На 1 тис. ув’язнених

0,21

0,442

0,99

0,81

0,85

0,96

1,04

Хворих на туберкульоз в активній формі на 01 січня наступного року

9 080

н. д.

1 850

1356

1141

1113

886

На 1 тис. ув’язнених

47,37

 

30,63

23,75

20,72

21,05

17,78

ВІЛ-інфікованих на 01 січня наступного року

1 917

6957

3 730

3 830

3859

3824

3901

На 1 тис. ув’язнених

10,0

47,3

61,76

67,08

70,06

72,34

78,30

Захворюваність і смертність в установах Департаменту у 2003, 2012 та у 2016-2020 роках

Станом на 1 січня 2020 року в установах виконання покарань утримувалося 1 244 особи, які мають інвалідність (рік тому – 1 300 осіб), з них в СІЗО та УВП – 220 осіб (210).

Відомості про число осіб, які перебувають на обліку органів з питань пробації попри направлення запиту Центром пробації не були надані.

Про рівень дотримання законності під час тримання ув’язнених осіб свідчить число порушень з боку персоналу установ, які виявляються органами прокуратури при здійсненні нагляду за додержанням законів. Справжнє число таких випадків оцінити неможливо, але результати діяльності органів прокуратури надають певне уявлення про масштаби явища.

Протягом 2020 року були притягнуті до дисциплінарної, адміністративної та матеріальної відповідальності 2136 осіб з числа персоналу слідчих ізоляторів та виправних колоній (1913 осіб).

Що стосується вчинення кримінальних правопорушень персоналом ДКВС, то відповідно до звітних даних, наданих Генпрокуратурою України, до кримінальної відповідальності впродовж 2020 року було притягнуто 32 працівника ДКВС (роком раніше – 47 осіб).

Ув’язнені особи є і в деяких інших відомствах.

Територіальні органи поліції у 2020 році налічують 129 ізоляторів тимчасового тримання (136) із загальним лімітом наповнення 2,9 тис. місць (2990 місць). В них станом на 1 січня 2021 року перебувало 147 осіб (280 осіб). Всього протягом 2020 року в ІТТ утримувалось 53,7 тис. осіб (67,5 тис. осіб). (лист № 85/37/2/02-2021 від 14 січня 2021 р.).

Протягом 2020 року в ІТТ померло 4 (5) затриманих та взятих під варту осіб, з яких 2 (4) унаслідок самогубств, а ще 2 (1) – з природних причин.

У 2020 році загинуло 55 працівників поліції (рік тому 54 осіб), з них при обставинах, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків – 48 поліцейських (минулого року 51 особа) та 7 поліцейських при обставинах, пов’язаних із виконанням службових обов’язків (рік тому 3 особи).

В СБУ функціонує один ізолятор тимчасового тримання у м. Києві - для тримання осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів СБУ. Місткість ізолятора складає 48 осіб. Станом на 01.01.2021 року в ньому трималося 14 осіб (минулого року – 5 осіб), а загалом протягом 2020 року перебувало 77 осіб (127 осіб). Випадків смерті утримуваних осіб у 2020 році не було (лист СБУ №23/Б-1-П/36/29 від 13.01.2021 р.).

Діти, які скоїли кримінальні злочини у віці до 14 років, направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації. Ці заклади перебувають у підпорядкуванні Міністерства освіти та науки України, нині їх функціонує два – Комишуваська школа соціальної реабілітації для хлопчаків, Запорізька обл. (розрахована на 160 осіб), в якій станом на 01.01.2021 трималось 8 хлопців, та Макіївське професійне училище соціальної реабілітації для хлопчиків, яке тимчасово розміщене у Балахівській школі соціальної реабілітації, Кіровоградська обл. (розрахована на 180 осіб), та в якому залишилось 5 хлопців (лист № 5/16-21 від 14.01.2021 р.).

Даний матеріал після уточнень та доповнень буде використаний при складанні Доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні-2020».