Міжнародний фонд "Відродження"

Альянс «Майдан»

Довідка про Альянс громадянських активістів „Майдан”

“Вільна людина у вільній країні!”

Альянс «Майдан» це об’єднання громадян та громадських організацій з метою координації зусиль з розбудови громадянського суспільства в Україні, побудови правової держави, відповідальної перед суспільством. Ми дуже різні за своїми уподобаннями, поглядами на життя, професіями, географічним місцезнаходженням, досвідом та активністю. Але ми вирішили координуватися і спільно діяти для "громадського самозахисту" у найширшому розумінні цього слова.

Альянс - це інструмент взаємодії, а не ще одна ієрархічна структура. Альянс передбачає дієву участь, а не формальне членство. Альянс за задумом є значно ширшим, ніж існуючі на сьогодні громадські організації та рухи. Альянс дозволяє різним активним спільнотам громадянського сектору дізнатися одне про одного і скоординувати свої зусилля "тут і тепер", для вирішення конкретної проблеми.

Участь у Альянсі передбачає долучення до одного з існуючих проектів, або започаткування нового проекту, який вкладається в рамкову стратегію. Єдине обмеження – релігійні та політичні об’єднання не можуть бути учасниками Альянсу.

Основними задачами Альянсу є моніторинг, активний захист, утвердження та розширення конституційних прав та свобод в Україні за такими головними напрямками:

1.  рівний доступ до правосуддя;

2.  участь громадян у місцевому самоврядуванні;

3.  участь громадян у розробці соціальної політики;

4.  громадський контроль за владою;

5.  свобода мирних зібрань;

6.  свобода інформації, свобода слова, свобода преси, свобода творчості;

7.  права територіальних громад;

8.  право вільно обирати та бути обраним;

9.  право на безпечне довкілля;

10. право на отримання освіти;

11. право на отримання медичної допомоги.


Стратегія Альянсу Майдан викладена в Меморандумі Майдану. Меморандум містить перелік практичних завдань, спрямованих на подолання пост-тоталітарного стану в Україні, утвердження принципу "влада відповідальна перед народом, суспільство контролює владу", захист, утвердження та розширення людських прав і свобод, утвердження верховенства права.

Координація учасників Альянсу відбувається на Сайті «Майдан»

 Згідно закону ВГО Альянс "Майдан" внесена в книги обліку громадських організацій, легалізованих шляхом повідомлення про заснування, та значиться за № 186 від 12 липня 2006 року.